Gör något roligt med trädgården

Man kan göra med grönområden som till exempel parker och gårdar vid fastigheter, företag och privata trädgårdar. Självklart måste man först och främst se efter grönområden för att det ska se trevligt och fräscht ut. Det innebär gräsklippning sommartid och snöskottning av promenadplatser och annat på vintertid, men också trädfällningar, klippa buskar och annan trädgårdsskötsel.  

Det gäller också att snabbt laga och rusta upp trasiga och slitna delar som till exempel träbänkar, bord, parkeringsplatser och cykelställ. Man ska veta att det är ägaren som bär ansvaret om någon skulle skada sig på grund av bristfälligt underhåll.

Anlägg ett utegym

Det har på senare år blivit populärt att bygga utegym i grönområden. Det kan vara i kommunala parker eller företag som vill ge det som förmån till sina anställda. Det är också många bostadsfastigheter eller bostadsrättsföreningar som väljer att slå slag i saken och få ett mer populärt närområde. Det ger mervärde för både anställda och boende och ökar attraktionskraften mycket. 

Populär träning

Utegym har blivit en populär träningsform de senaste åren. Det är enkelheten och och den allsidiga träningen som gjort den så populär. Man behöver inte köpa ett dyrt gymkort och ta sig till ett gym och trängas med en massa andra. Dessutom får man frisk luft samtidigt och kan nyttja den året runt. 

Företagen ser det som satsning på de anställdas hälsa och det förebygger sjukskrivningar på ett effektivt sätt. En välmående personal är en effektiv och motiverad personal. 

Allsidig träning

Ett utegym erbjuder en allsidig och funktionell träning. Maskinerna är en skonsam träning som passar för alla, gamla som unga. Man tränar enkelt upp rörlighet, balans och koordinationsförmåga.

På ett utegym tränar man sin kroppsvikt på ett helt annat sätt än vanliga gym där man istället endast fokuserar på en muskelgrupp i taget. Det ger positiva effekter på hela kroppen. Att bara vara ute och träna i friska luften gör att motivationen går upp.

Skonsam träning

Det är också en skonsam träning med minre risk för skador och överansträngning än vid vanlig träning. Det är alltid lätt och gå och träna och man behöver inte någon förberedelse, det räcker med att komma som man är.

Är du intresserad av att bygga ett utegym vid ett bostadshus eller på ditt företag? Eller varför inte hemma på den egna tomten? Här finner du en kunnig och kompetent aktör där du kan läsa mer om hur det går till: https://www.byggautegym.se.

7 Jul 2019