GC bro av stål

Det kallas enkelt för en GC bro, och avser en gång- och cykelbro, som ju är lite krångligare att skriva och säga. En GC bro av stål är en enkel och trafiksäker lösning i många sammanhang.

För att göra det enkelt och trafiksäkert att cykla och gå i trafiken byggs det fler och fler GC-broar och GC-vägar. Det är bra för miljön och för individen att kunna transportera sig utan att använda bilen. Men miljön måste vara säker och anpassad så att det inte medför onödiga risker.

Det finns olika sätt att bygga en GC-bro, men en bro av stål är ett utmärkt alternativ. Stål har många goda egenskaper. Det är formbart, återvinningsbart, smidigt och lätt. Man kan bygga en vacker och smäcker bro som är stabil, underhållsfri och vädertålig.

Företaget som tillverkar en GC bro finns med från ritning till slutputs

Eftersom man har kunnig och välutbildad personal inom företag som har erfarenhet av avancerade stålkonstruktioner, kan de ta hand om hela projektet med att bygga en GC-bro. I första skedet utför man design, mätning, konstruktion, materialval. GC-bron tillverkas sedan av stål i högsta kvalitét i egna välutrustade hallar. Konstruktionen kan blandas upp med trädetaljer eftersom stålet lätt kan kombineras med andra material.

När man levererar en GC-bro av stål kommer den i moduler som svetsas samman på plats. Företaget har egna certifierade svetsare som monterar och säkerställer produkten. Eftersom stål är metall som inte väger så mycket innebär transporten av modulerna minsta möjliga miljöpåverkan.

26 Feb 2022