Fördelar och nackdelar med att ha egen brunn

Saknar du vatten till sommarstugan eller ska bygga ett nytt bostadshus? Funderar du på om du ska ansluta till det kommunala vattennätet eller på om du ska borra en egen brunn? Läs vidare.

Duscha, bada, spola toaletten, diska, tvätta och så klart dricka. Vatten är både en livsnödvändighet och en lyx och något som vi mer än gärna har tillgång till både hemma och i sommarstugan. Äldre fritidshus, jaktstugor och torp saknar dock ofta tillgång till vatten. Visst, det kan vara en del av charmen. Men en dag har man tröttnat på att släpa med sig vattendunkar dit varje gång. Men hur gör man då för att få en egen brunn? Även när man bygger en helt ny bostad behöver man ibland ta ställning till hur vattenfrågan ska lösas.

Egen brunn eller kommunalt vatten?

Den stora fördelen med kommunalt vatten är att det både håller en hög kvalitet och alltid finns tillgängligt. Dock så kostar det ju en del och på landsbygden är det inte heller alltid möjligt att ansluta sig till det kommunala vattennätet och där kan en egen brunn vara ett måste. En egen brunn kan vara en ekonomisk fördel jämfört med kommunalt vatten. Men en nackdel är att det är du som ägare som har ansvar för att vattnet som tas därifrån är tjänligt. En rekommendation är att man låter vattnets kvalitet kontrolleras var tredje år. Särskilt när det gäller äldre, grävda brunnar bör man försäkra sig om att vattnet håller en bra kvalitet. En utförligt gjord vattenanalys gör det enklare att åtgärda eventuella problem på ett korrekt sätt, så man bör inte snåla med detta.

Gå på djupet efter vatten

Förr grävde man brunnar, numera djupborrar man ner i berggrunden när man kan. Det minskar risken för att vattnet blir förorenat av olika saker såsom avlopp eller miljögifter. Vattnet tas nämligen direkt från grundvattnet som renats nere i berggrunden. Många äldre grävda brunnar ersätts numera med djupborrade brunnar. För att djupborra en brunn krävs både geologiska kunskaper och rätt utrustning. Den som borrar behöver till exempel veta var i berggrunden som grundvattnet finns. Därför är det en rekommendation att anlita en lokal borrare som känner till området. För en brunnsborrning i Stockholm är det alltså mest lämpligt att anlita någon som är verksam i Stockholmsområdet. Det är också viktigt att se till att den som ska utföra borrningen har rätt certifieringar.

8 Sep 2020