Fördelar med att göra en fönsterrenovering

En fönsterrenovering är något som behövs hos många hus. Som husägare slipper man sällan undan detta, om man inte anlitar en firma för det givetvis. Dock kommer det att behöva göras förr eller senare, oavsett om man gör det själv eller anlitar någon för hjälp. Det spelar ingen roll var i Sverige du bor – om du bor i Stockholm eller någonstans mer avlägset. Huruvida luften är fuktig, torr, ren eller smutsig har mindre inverkan på detta – så småningom kommer en fönsterrenovering att behövas.

Fördelarna med att göra en fönsterrenovering är många. Bland annat kan det vara ett smart ekonomiskt val då uppvärmningskostnaderna minskar om det drar mycket. En annan anledning till att göra det är ju helt enkelt för att det ser lite trevligare ut.

Ekonomiska skäl

Som nämnt ovan bör en fönsterrenovering ses som en investering snarare än en kostnad. Detta eftersom en fönsterrenovering ofta behövs just för att det inte är tätt mellan båge och karm. Det är förvisso inte alltid som det är skälet att en fönsterrenovering görs – men det är ett vanligt problem.

När det inte är tätt mellan båge och karm kommer det att dra vilket, särskilt under vintern, innebär att ditt uppvärmningssystem kommer att få arbeta hårdare för att hålla en bra temperatur i huset. Visserligen är det värre om du bor i Kiruna än om du bor i t.ex. Stockholm, men det blir som bekant kallt i hela Sverige under vinterhalvåret.

Det ser bättre ut

Bor du väldigt avlägset kanske det här inte är det främsta skälet att göra en fönsterrenovering. Bor du centralt i en större storstad, till exempel Stockholm, kanske det dock är mer angeläget. Husets fönster gör mycket för hur huset upplevs – gör man en fönsterrenovering kommer det ofrånkomligen att göra mycket för känslan hos den som betraktar det utifrån.

Mindre oljud

Bor du vid en trafikerad väg mitt i Göteborg eller Stockholm? I sådana fall är du säkerligen angelägen om att fönstret ska vara helt tätt. Förutom att det släpper in kyla, vilket nämns under den första rubriken, släpper det in ljud om det inte är tätt. Bor man i ett område där det låter mycket gör det mycket att dina fönster är täta.

Otaliga studier har visat att för höga nivåer av buller och oljud under för lång tid inte är bra. Det kan ge huvudvärk och göra det svårare att varva ner. Bor man avlägset kanske det här inte känns som något större problem, men då har man ändå aspekten gällande kylan att ta i beaktning.

19 Aug 2017