Förbättra luften i fastigheten

Hur står det till med luftkvalitén i bostaden, fastigheten eller på kontoret? Om man är det minsta osäker så är det klokt att beställa en professionell besiktning av ventilationssystemen i huset.

Det finns mycket som kan gå fel med befintligt system med svag och bristfällig ventilation som följd. Det kan också vara dags att byta ut det helt. Många ventilationssystem har blivit föråldrade och fungerar ej som dessa ska, men kostar ändå mer än ett nytt modernt och effektivt system. Dessutom kommer driftskostnaden att gå ner vid ett byte.

Luften påverkar hälsan

Luften vi andas är avgörande på hur vi mår och ökade föroreningar är ett hot. Detta gäller såklart även inomhus, även om det då handlar om föroreningar från människor och byggnadsmaterial. På arbetsplatser och skolor är kvalitén i luften avgörande hur vi ska prestera på bästa sätt. Det kan bli problem med koncentration och trötthet. För allergiker och astmatiker kan det kraftigt påverka hälsotillståndet. 

Det finns mätbara gränsvärden man måste hålla sig inom, till exempel fukt och mögel. Det finns krav och regler för luftkvalitén som verksamheter måste följa. 

Är ventilationen tillräcklig?

Genom mätningar kan man se om koldioxidhalten är på godkänd nivå. Då ser man hur mycket uteluft människorna som vistas i lokalen tar in. En effektiv ventilation är fullt tillräcklig för att erhålla en bra luft fri från luftföreoreningar. 

Den vanligaste orsaken till bristfällig ventilation är att man slarvat med underhållet och kontroller. Detta måsta noggrant dokumenteras för att kunna upptäcka skillnader. En förutsättning för detta är fläktrummet ska vara lätt att undersöka och inte vara för litet. Det ska finnas drift- och underhållsinstruktioner för tekniker men även enklare information för de som vistas i lokalerna om daglig användning. 

Felaktigt ventilationssystem

Ett fullt fungerande ventilationssystem kan ändå ge upphov till problem. Är det till exempel överdimensionerat kan det ge för höga lufthastigheter och buller. Det kan då upplevas som drag och kyla vilket kan medföra sjukdom. För låga luftflöden gör att det blir för varmt och luften inte känns lika fräsch. Då frodas bakterier och lukter från byggnadsmaterial och inventarier blir tydligare. 

Värmen ökar männskornas trötthet, koncentration och vissa får problem med kliande ögon. När ett ventilationssystem inte tar hand om fukten som bildas i alla lokaler kommer den höga luftfuktigheten ökar risken för för tillväxt av kvalster och mikroorganismer. 

När du vill förbättra luften i fastigheten eller bostaden rekommenderas varmt att ta kontakt med någon erfaren specialist på ventilation. 

2 Feb 2019