För- och nackdelar med att ha ett trägolv

Ett trägolv anses av många vara väldigt vackert. I princip vilken interiör som helst kan på ett vackert sätt matchas med ett fint trägolv. Dessutom finns en utbredd uppfattning om att mycket trä i hemmet bidrar till att göra inomhusluften bättre. Det senare påståendet finns det dessutom forskning som stödjer.

Men så finns det också en del nackdelar med att ha ett trägolv. De kräver förhållandevis mycket underhåll, och kan ibland behöva en golvslipning. Vissa väljer att göra sin golvslipning på egen hand, medan andra väljer att anlita en firma för det. Bor man i till exempel Stockholm, där hantverkarpriserna ofta är lite högre, kan det bli ett dyrt projekt.

Fördelar

Några av fördelarna med ett trägolv har redan nämnts i inledningen av den här texten. Att det är vackert och förbättrar inomhusklimatet är några anledningar till att välja trä över annat material när ett golv ska läggas.

Estetiken

Även om trä är bra för inomhusklimatet, är det sannolikt av estetiska skäl som de allra flesta väljer att skaffa det. Ett trägolv ser inte bara fräscht ut när det är nytt, utan om rätt underhåll görs (golvslipning och så vidare) kommer det åldras mycket vackert. Många väljer att jämföra trägolv med ett bra vin, som bara blir bättre med tiden.

Inomhusklimatet

Som nämnt ovan bidrar trä i hemmet till ett bättre inomhusklimat. Otaliga studier (och sunt förnuft) visar att ett bra inomhusklimat gör gott för vår hälsa. Det som trä gör för att bättra på inomhusklimatet är att reglera fuktnivåerna. Just höga fuktnivåer är en vanlig orsak till mögelangrepp, som ju gör att inomhusklimatet kan bli rent hälsofarligt. Vidare avger det få gaser, reglerar temperaturen samt absorberar och dämpar oljud.

Nackdelar

Underhåll

En av nackdelarna med ett trägolv är det kräver visst underhåll för att åldras vackert. Till exempel är det viktigt att med jämna mellanrum utföra en golvslipning. Som nämnt i inledningen är en golvslipning något som kan utföras på egen hand med rätt utrustning, men det är också något många firmor utför. Som nämnt i inledningen är priserna ofta lite högre i storstäder som Stockholm och Göteborg än vad de är i mindre städer.

Kostnader

Just Stockholm är en stad med många äldre fastigheter som ofta är utrustade med trägolv. Likaså visar statistik från Skatteverket att de som bor i Stockholm (med kranskommuner) är de som brukar rot-avdraget flitigast i hela landet. Ska man skaffa sig ett trägolv kan man glädja sig åt att detta subventioneras, då det blir en ganska hög kostnad på lång sikt. Är du särskilt rädd om trägolvet kanske du dessutom vill köpa specialanpassade medel av hög kvalitet, vilket kan göra att kostnaderna ökar ytterligare.

Känsligt

Har man ett trägolv är man sannolikt ganska rädd om det – och det med rätta. Ett trägolv kan, i jämförelse med många andra typer av golv, repas ganska lätt. Således gäller det att vara försiktig i största allmänhet. Rena försiktighetsåtgärder vidtas bäst i vardagen. Om du går in med skor bör du till exempel kolla så att det inte fastnat något gruskorn under skon som kan göra fula märken på golvet.

5 Jun 2017