Fönsterbyte är en investering för en bostadsrättsförening

I en bostadsrättsförening kan ett beslut om fönsterbyte leda till minskade elkostnader. Något som gynnar alla boende som då får mer pengar kvar i plånboken.

Det var dags för bostadsrättsföreningens årsmöte och alla boende hade samlats. Gemenskapen var fin och de månade om varandra. På agendan denna gång var åtgärder som kunde förbättra fastigheten. De kunde inte göra allt som önskades. Men det skulle vara bra att ha en överblick och en lista som kunde betas av allt eftersom.

Förslagen lät inte väntas på sig. Många var relevanta medan andra handlade mer om saker som inte var nödvändiga. Ett i den första kategorin var fönsterbyte. Det förslaget hamnade i högen för bra investeringar som skulle gynna alla. Något som dessutom skulle höja fastighetens värde. Tre alternativ lades fram. Mötesdeltagarna skulle välja ett av dem och skriva detta på en lapp.

Bostadsrättsföreningen valde fönsterbyte

Förslagen har diskuterats innan röstningen vilket troligtvis var anledningen till att fönsterbyte fick ett stort antal röster. Inget av de andra förslagen hade varit ekonomiskt mer gynnsamma för bostadsrättsföreningen eller de boende. Förslaget klubbades igenom och en medlem i styrelsen fick i uppdrag att ta in offerter på jobbet för att se vilka som hade det bästa kostnadsförslaget.

Två veckor senare har bostadsrättsföreningen möte om vilket företag som skulle få göra deras fönsterbyte. Efter att ha bestämt sig kontaktades firman som lovade komma nästkommande vecka. Då skulle de gemensamt besluta om vilka fönster som skulle väljas. Styrelsen var inställd på treglasfönster, men givetvis skulle en branschkunnigs ord väga tungt. Ta hjälp med fönsterbyte av detta företag: www.fönsterbytebrf.se

28 Apr 2022