Fixa en laddstation till BRF

Med en egen laddstation kan bostadsrättsföreningens medlemmar enkelt och prisvärt ladda sin elbil i anslutning till hemmet. Som BRF kan man även få statligt bidrag till laddplatser.

Elbilen är här för att stanna, och snart är majoriteten av de bilar som rullar på våra vägar just elbilar eller laddhybrider. Det innebär att behovet av laddplatser också ökar. Men det måste vara enkelt att ladda bilen, och man ska inte behöva åka långt. Det bästa är att ladda bilens batteri där man normalt parkerar den över natten, i nära anslutning till hemmet. Är man en BRF kan man underlätta mycket för medlemmarna genom att installera en egen laddstation som de kan nyttja. Men en laddstation kommer också att göra föreningen mer attraktiv, och på så vis öka värdet på huset och lägenheterna.

Laddstation för BRF där man kan se varje enskild användares elförbrukning

Det finns en specifikt utformad laddstation till BRF. Den går att installera på ett smart sätt så att man enkelt kan se varje enskild användares elförbrukning. Det gör det enkelt att sedan fakturera kostnaden. Än så länge kan man som BRF få bidrag från staten för att installera laddstation eller laddstolpar, men ingen vet hur länge bidraget kommer att finnas kvar, och behovet av laddstolpar lär inte minska i framtiden. En laddstation kan monteras direkt på garageväggen, men också placeras på en stolpe vid föreningens parkeringsplats. Det senare kräver en hel del markarbete då man också måste gräva och dra el fram till stolpen.

31 Mar 2022