Fasadmålning och relaterade tjänster

Om du bor i Stockholm och funderar på att anlita en firma för fasadmålning i Stockholm är det bra om samma firma kan utföra andra jobb du vill ha gjorda på huset. Det ger dig en mer fördelaktig position i en förhandling, och firmorna är ofta glada att sänka priserna något eftersom det är smidigt för dem att arbeta på samma plats. Ju större arbete du anlitar målaren för – desto större chans att du får ett pressat timpris.  

Måste vara likartat jobb

Någon som sköter din fasadmålning kan givetvis inte utföra alla andra jobb i huset. Poolstädning, städning eller gräsklippning är tjänster som inte dessa firmor åtar sig, och även om vissa har ett mycket brett urval av tjänster, är dessa alldeles för orelaterade. I den här texten har vi tittat några slumpmässigt utvalda firmor i Stockholm, för att se vilka relaterade tjänster aktörerna erbjuder. 

Tapetsering

Den första målarfirman vi tittar på i Stockholm erbjuder även tapetsering. På så vis är det lätt att få både den utvändiga väggen, eller fasaden, och det invändiga, fixat av en och samma aktör. 

Fönsterrenovering

En annan firma för fasadmålning i Stockholm vi tittar på erbjuder även fönsterrenovering. Fönstren är en viktig del av vilken fasad som helst, varför det kan vara önskvärt att få dessa uppfräschade i samband med en fasadmålning. 

Dekorationsmålning

Dekorationsmålning är en tjänst som ofta erbjuds av samma firmor som gör fasadmålningar, åtminstone bland de vi tittar på i Stockholm. Det bör dock nämnas att det är stor skillnad på en fasadmålning och dessa typer av målningar. En fasad målas med stora drag och oftast enbart med en färg, medan en dekorationsmålning ställer högre krav på den som ska utföra den. 

Fråga vid offerten

Det kan vara bra att redan tidigt fråga om den tjänst som du vill ha utförd även erbjuds, utöver fasadmålningen. Även om du inte hittar någon tydlig information om detta, är det inte ovanligt att målarfirmor samarbetar med andra och kan ge dig ett bra pris på arbetet. Om du till exempel gör fasadmålningen som en del av en större renovering, kanske du även behöver få sopor och avfall bortforslat. 

Chansen finns att firman som målar din fasad har goda kontakter sedan tidigare, kanske genom ett tidigare samarbete. Om du känner förtroende för firman bör en rekommendation från dem väga tungt, och du kan då känna en viss trygghet att den du anlitar för bortforslingen kommer att göra ett bra jobb. Det är givetvis ingen garanti på att det blir bra gjort, men det borgar för det.  

19 Mar 2018