Entresol – vid ökat behov av lageryta

För många företag är lageryta inte sällan en trång sektor. Om ditt företag har befintliga lokaler med rejäl takhöjd, kan du utöka ytan med en entresol.

Flera företag upplever idag att de behöver utöka sin lagerhållning. Med pandemi och oroligheter inom världspolitiken har det blivit riskabelt att lita på att inleveranser kommer i tid. Vitala komponenter kan bli försenade och företag tvingas till produktionsstopp. Och i sin tur leder detta till att leveranser till kunder försenas, vilket försämrar kundrelationerna.

Finns det möjlighet att komma förbi problemen? Ett sätt är naturligtvis att lindra dem genom att hålla ett säkerhetslager. Åtminstone av de komponenter som är kritiska och som kommer från fjärran länder. Men frågan är då om företaget har tillräcklig plats för större lagerhållning.

Entresol – ett nytt våningsplan

Ett företags lageryta har en tendens att alltid vara fullt utnyttjad. Det första steget för att få ett rationellt lager är att bygga pallager. Ett andra steg är att öka lagerytan med en entresol. Då byggs helt enkelt ett nytt våningsplan inuti den befintliga lokalen. En förutsättning är naturligtvis att lokalen från början har tillräcklig takhöjd.

Ett entresolplan vilar på pelare som står på befintligt golv. En entresol kommer att vara självbärande och inga ingrepp behöver göras i byggnadens väggar med mera. I de flesta fall behövs heller inga nya byggnadstillstånd för att installera en entresol. Ett företag som levererar entresol har stor erfarenhet från liknande utbyggnader. För att bygga en entresol behövs ingen lång byggtid. Huvuddelen av installationen kan förläggas till tider då befintlig verksamhet inte störs.

9 Jan 2023