Entreprenadbesiktning som ger garantier

Efter en byggentreprenad kan det vara fördelaktigt att anlita en oberoende besiktningsman för att genomföra en entreprenadbesiktning. Genom att anlita ett externt bolag med gedigen kunskap inom byggteknik och -juridik kan du säkerställa hög kvalitet och garanterade resultat.

Den juridiska komplexiteten hos en byggentreprenad involverar en rad branschavtal och regler som måste följas. Avgörande för att fastställa om det handlar om en entreprenad är själva avtalet som undertecknas mellan parterna. En entreprenad kan inkludera allt från en carport till en kommersiell fastighet. Eftersom byggnaden måste uppfylla specifika standarder och krav är det viktigt att anlita en erfaren besiktningsman med kompetens inom både juridik och byggteknik för att genomföra entreprenadbesiktningen.

En stadievis besiktning som ger trygghet

Genom att genomföra en entreprenadbesiktning får du tillgång till garantier som kan användas som underlag vid behov. Vanligtvis sträcker sig dessa garantier upp till 2 år, vilket gör det avgörande att anlita ett företag med adekvat ansvarsförsäkring. En entreprenadbesiktning kan utföras i flera steg. Först genomförs en förbesiktning, där olika delar av byggnationen inspekteras. Denna inspektion möjliggör granskning av områden som senare kan vara svåråtkomliga när hela byggnaden är färdigställd. Slutbesiktningen är den avslutande besiktningen och genomförs när bygget är helt klart. Vid slutbesiktningen kontrolleras att bygget uppfyller alla funktionella krav och att installationerna håller den nödvändiga standarden. Dessutom kan du begära en efterbesiktning för att kontrollera eventuella brister eller fel som har upptäckts. En sådan besiktning kan vara avgörande om du planerar att reklamera delar av arbetet. Slutligen kan en garantibesiktning utföras efter att garantiperioden har löpt ut. Vid en sådan besiktning kontrolleras om eventuella fel har uppstått under de två åren.

Ta hjälpa av experter på https://www.entreprenadbesiktninggöteborg.se.

14 Jun 2023