En bra arbetsbänk är en förutsättning för effektivt arbete

För effektivt arbete inom verkstad och industri behövs det ett system för att hålla god ordning och arbetsbänkar som ger möjlighet att göra just detta.

För att få arbete utfört effektivt inom industri och verkstad så är det avgörande att arbetsstationer och -utrustning är anpassade för det arbete som ska utföras. Ibland räcker det inte heller att det finns tillräckligt med verktyg, redskap, förvaringsutrymmen och arbetsutrymme på en arbetsbänk. Att det finns förutsättningar för att hålla struktur och god ordning kan vara minst lika viktigt, inte minst om det är flera olika personer som arbetar vid samma plats vid olika tider.

Som arbetsgivare eller chef kan du behöva se till att dina anställda följer ett visst system. Att verktyg och redskap alltid placeras på samma ställen när de inte används. Och att det finns bra förutsättningar för ett effektivt arbetsflöde.

Höj- och sänkbar arbetsbänk

Det du ska göra är att börja med att skaffa riktigt bra arbetsbänkar till din personal. Det finns många olika varianter, inte bara vad gäller storlek utan också vad gäller möjlighet att bygga på med stativ och annat för att förvara verktyg och arbetsmaterial. Tänk också på att ett bord som är höj- och sänkbart kan vara bra ifall olika personer ska arbeta vid det.

Sen ska du se till att det införs system för den ordning som ska hållas vid arbetsbänken. Var sak på sin plats, alltid. Arbetet blir utfört väldigt mycket mera effektivt när personalen slipper att leta efter saker hela tiden.

28 Oct 2022