Elektrikern som inte följer strömmen i Täby

Att anlita en elektriker ska kännas pålitligt och bra. Kunskapsnivån hos en välutbildad elektriker är hög. Det gör att du vet att jobbet som ska utföras håller en hög säkerhetsnivå.

Det är lätt att skoja om elektriker, och de är nog så trötta på skämten att öronen nästan trillar av. Det kan vara alltifrån att de är sladdbarn till att deras favoritkrydda är kan-el. Men det är sant att när det är dags att göra ett elarbete, så är det bara att etablera kontakt med en elektriker i området där du bor. Det är ingen större risk att du åker på en propp om du ringer två elektriker för att jämföra. Snarare är det bättre för dig som konsument att jämföra vilken elektriker som passar dig och ditt arbete bäst.

Elektrikern fixar jobbet

Är du osäker på vilken behörighet en viss elektriker har, kan du kontakta Elsäkerhetsverket. Där står alla legitimationer listade så att du vet att elektrikern i fråga får utföra arbetet. Eftersom el är en säkerhetsfråga ska du inte utföra jobbet själv. Skulle elarbetet göras av en obehörig person kan det medföra risker. Inträffar det exempelvis en skada eller i värsta fall ett dödsfall vid själva installation eller i ett senare skede, är det risk att försäkringen inte gäller. Därför är det extra viktigt att hitta en behörig elektriker. Kom ihåg, att även om bagare använder sig av kanel, så är de inga elektriker. Anlita en erfaren och utbildad elektriker för jobbet!

11 Nov 2021