Dränering Göteborg - ta professionell hjälp

Oavsett om du planerar att bygga ett hus i Göteborg eller om du redan äger ett sådant så kommer frågan om dränering att dyka upp. Och, det handlar då heller inte om en fråga som du kan avfärda.

En dränering i Göteborg är ett viktigt projekt som måste skötas med stor omsorg. Ska du exempelvis bygga ett hus så kommer den dränering som genomförs vara den som skyddar källaren eller husgrunden mot vatten och fukt.

Det handlar om att skapa ett system som avleder vatten - från regn eller från marken - att ta sig mot husgrunden och åsamka skada.

Professionell dränering ger längre livslängd

En undermålig dränering i Göteborg kan skapa stora, kostsamma och svårkorriggerade skador. Därför är det första rådet kring detta att du väljer att ta professionell hjälp.

En dränering kräver kunskap och erfarenhet. Detta i kombination med rätt utrustning och rätt maskiner leder till att den håller i runt 20-30 år innan det är dags att återigen säkra byggnaden från fukt och vatten.

Ser man till en dränering utförd av en lekman så kan den hålla i kanske 5-10 år. Där ser man en enorm skillnad och ett starkt argument till varför den professionella hjälpen är att föredra.

Använd Rot-avdraget för en dränering

Ett annat sådan är att du faktiskt kan komma undan ganska billigt som privatperson. En dränering är inkluderad i Rot-avdraget och det innebär att du - med ett årligt tak på 50.000 kronor - kan dra av 30 % av den totala kostnaden för arbetet.

Nackdelen med en dränering är att den kräver ett markarbete. Man måste gräva och man måste schakta bort jordmassor. Tunga maskiner kan skada din tomt och det är viktigt att du också ser till detta då du väljer utförare. Se till att det företag du anlitar även ser till dig och dina behov. En dränering är en absolut nödvändighet - men detsamma gäller att din tomt inte blir helt förstörd.

Läs mer om dränering i Göteborg på www.dräneringgöteborg.com.

17 Mar 2023