Dränering ger säkerhet

Står du i begrepp att bygga nytt eller behöver du renovera din fastighet? Doftar din källare mustigt och fuktigt? Inget bygge ska genomföras utan korrekt dränering och här får du veta varför!

Rom byggdes inte på en dag sägs det, däremot på sju kullar. Du kommer troligen inte att bygga ditt hem eller någon annan byggnad på sju kullar men du bör följa det första exemplet. Planering är a och o när det gäller byggen, och för den delen mycket annat. Det är bättre att inte låta otåligheten ta över utan göra en sansad grundplanering när det kanske gäller ditt framtida hem. Dränering handlar om att rätt preparera den grund som din fastighet kommer att vila på. Det är lätt att förstå vikten av att allt blir rätt från början! En dåligt utförd dränering är inte bara kostsam och orsakar fuktproblem utan kan också vara rent farlig.

Olika fastigheter och platser har olika förutsättningar

När grunden ska läggas inför ett husbygge ser inte marken på alla tomter likadan ut. Dels talar vi om det som är uppenbart och synligt för alla, som graden av lutning och hur vegetationen ser ut. Sen handlar det mycket om vad som döljer sig under markytan. Finner man berggrund eller grus? Kommer man att hitta sand eller lerjord? Beroende på svaret på de frågorna kan man göra en plan för dräneringen. Ta hjälp av proffsen i detta fallet även om det inte var din tanke från början! Betydelsen av en stabil och väldränerad grund kan inte överskattas. Felaktig hantering kommer att leda till framtida problem helt utan tvivel. En erfaren firma vet de bästa strategierna för din dränering.

När problemen redan finns

Ibland är oturen framme och ibland är det bara så att en fastighet inte haft de bästa förutsättningarna från början. Istället för att förebygga får man starta med att laga. Skador kan åtgärdas och ditt hus kommer att må mycket bättre än det någonsin mått. Står man med en fuktskada i källare eller grund behöver man naturligtvis först hitta ursprunget till problemet. Handlar det om att dräneringen inte utfördes korrekt då huset byggdes? Har en vattenledning gått sönder? Oavsett anledning blir målet att säkra dränering och värme en gång för alla. När orsak konstaterats och akuta åtgärder vidtagits är det dags för renovering. Fuktskydd måste installeras på rätt sätt. Värmeisolering är en viktig del som behöver åtgärdas i samband med detta. Ett väldränerat hus är ett säkert hus.

5 Jun 2020