Dränera regelbundet runt villan

Det är viktigt att regelbundet låta dränera runt den egna villan. Särskilt viktigt är detta om man har en villa på en tomt som blir väldigt blöt och som är sådan att det samlas lätt vatten på den. Då måste man se till att vattnet leds bort kring huset. Vatten invid husgrunden gör otrolig skada. Ingen vill ha en fuktskada på sitt hus. Ibland kan man känna en distinkt lukt när man går ner i någons källare nedre bottenplan på en villa. Det kan vara en indikation på att det är på väg att bli en fuktskada i den villan. Ibalnd kan man känna att det luktar jord i källaren. Det är inte bra för huset. Säg att man har fått en fuktskada i källaren på sin villa. Hur ska man åtgärda en fuktskada i källaren? 

Så bör man åtgärda en fuktskada

Det viktigaste som man kan göra med en fuktskada är att få luft som kommer in och ersätter fukten med torr luft. Det är därför man installerar avfuktare som fläktar så att det kommer in torr luft i stället för fukten som har fått fäste i materialet. Det innebär att man utsätter stället för så torr och frisk luft som det bara är möjligt. Men hur ska det gå till, när fukten ligger i källaren? Hur ska man få fukten ur källaren? Då är enda sättet att frigöra källaren, så att hela källaren ligger öppen och att luften kommer åt att torka upp fukten i källaren. Enda sättet är då dränera och låta källaren ligga öppen och helst inte lägga tillbaka jorden kring huset så att fukten inte riskerar att komma tillbaka. Dessutom bör källaren har avfuktare på som går på dagligen.

Källare är därför inte så vanliga idag

Allt färre villor har därför källare, då man helst vill undvika fukt i källaren. För 100 år sedan var källare det enda sättet som man kunde hålla livsmedel kallt. Idag vet man hur svårt det är att ha en källare som inte får fuktskador. Ska man bygga källare i dag, är det bättre att bygga en sådan om inte är i anslutning till den egna villan. På så sätt hålls fukten i källaren och riskerar inte att spridas till resten av villan. Det vore en mardröm att få fuktskada på villan. Då är det bättre att hålla källare och villa åtskilda. Man får helt enkelt bygga en jordkällare.

30 Apr 2019