Din renovering måste involvera en elektriker

Om man ska rangordna olika typer av projekt så kan man göra detta dels efter svårighetsgrad, dels efter pris och dels efter hur lång tid de tar de är. Baserat på utfallet så kan man sedan som privatperson fatta ett beslut kring huruvida man ska genomföra uppdraget själv eller om man ska anlita professionell hjälp för det. Tyvärr så är många oärliga mot sig själva här. Det vill säga, man har lite för goda tankar kring sin egen kompetens och man har lite för långa tankar kring projektet man står inför; man underskattar detta och överskattar sig själv – en farlig kombination som sällan leder till något gott.

Vissa renoveringar kräver mer

Om detta kan vi säga att det finns vissa typer av renoveringar som kräver lite mer än andra. Äger du ett hus i Uppsala och ska renovera din hall – ja, då kan du förmodligen genomföra detta utan någon professionell hjälp; du kan måla, du kan riva ut- och sätta in nya garderober och du kan ersätta hyllor med nya. Relativt lätta ingrepp som kan genomföras av de flesta, förutsatt att man avsätter tid och arbetar metodiskt.

Ska du dock genomföra en renovering i badrummet eller i köket – ja, då bör du nog istället överväga att anlita professionell hjälp. Detta då konsekvenserna kan bli förödande vid fel – exempelvis vattenskador kan bli extremt dyra att korrigera. Att göra skillnad på projekt efter svårighetsgrad leder alltid till en lägre kostnad i slutändan.

El dragen utan en elektriker är en livsfara

Vi började med att rangordna olika projekt och här ska vi avsluta med en viktig detalj och en yrkesgrupp som måste anlitas: en elektriker. Talar vi om konsekvenser vid vattenskador så måste vi peka på den livsfara som kan komma av så kallad ful-el och där en privatperson utan en elektriker dragit elen. Här begår man faktiskt ett brott.

Nästan utan undantag så ska man anlita en elektriker och detta av den enkla anledningen att det handlar om ren livsfara. Vad tror vi händer om du installerar spotlights i din hall i Uppsala, sätter en sådan rakt i en regel och där värmen inte har någonstans att ta vägen? En relativt vanlig orsak till bränder och därför bör en behörig elektriker alltid närvara. Så mycket kostar det inte att göra sitt hus säkert.

Kort sagt; en rangordning av projekt ska göras och i denna ska man alltid addera saker som man inte får genomföra utan professionell hjälp – el och en elektriker är det tydligaste exemplet på sådana.

6 Oct 2016