Därför ska du ha dina konstruktionsritningar klara i tid

Konstruktionsritningar är ett måste för dig som ska söka bygglov för ett byggprojekt. Tänk på handläggningstiden, och se till att du tar hjälp med ritningarna.

Det är inte bara nybyggen som kräver bygglov. Även du som ska bygga till ett garage eller göra ändringar på en befintlig byggnad behöver ansöka om bygglov för att få genomföra projektet. Och redan i det stadiet kommer du behöva kunna visa upp ordentliga konstruktionsritningar.

Det räcker inte att beskriva ditt byggprojekt i bygglovsansökan. Du behöver kunna visa upp genomförbara planer på exakt hur bygget kommer se ut. En konstruktionsritning är alltså betydligt mer omfattande och noggrann än en skiss på hur du tänkt dig bygget. Det kan vara klokt att anlita en extern firma för att ta fram professionella konstruktionsritningar. På så sätt kan du maximera dina chanser för att få ett godkänt bygglov.

Skicka rätt konstruktionsritningar med en gång

Företag som arbetar med att ta fram konstruktionsritningar kan ofta hjälpa dig med alla de dokument och handlingar du behöver för att ta dig igenom ansökningsprocessen. Tänk också på att planera ditt bygge efter kommunens handläggningstider. Vissa byggmoment går till exempel inte att utföra på vintern. Då gäller det att ansökningen åtminstone blir godkänd innan hösten.

Och det är värt att ha allting på plats redan vid första inskicket till kommunen. En bygglovsansökan kan nämligen ta längre tid än du kanske trodde, och du vill inte riskera att processen drar ut på tiden bara för att du gång på gång ombeds komplettera din ansökan.

6 May 2022