Därför använder vi betong till att gjuta husgrunder

Visste du att betong är ett av de allra äldsta byggmaterial som vi har och dessutom är ett av de mest naturliga och miljövänliga sättet att bygga hus på? Många tänker på trähus när de menar miljövänliga hus. En del tror också att betong är ett modernt byggmaterial, vilket inte kunder vara mer fel. Betongen har människor i alla tider använt sig av.

Med tanke på att man har hittat lämningar från Romarriket där de istället för att använda cement i sin betong användes bränd kalk, krossat tegel och vulkanaska som bindemedel, måste man tillstå att något mer naturligt byggmaterial knappast finns i våra moderna byggen. Romarna använde betongen till byggnader, akvedukter, amfiteatrar, hamnar och bland annat dammar. Betongen var länge ett bortglömt byggmaterial, under den tiden använde vi oss av trä som byggmaterial upp i kalla Norden. Därav kommer vår idé om miljövänliga hus som byggda i trä.

Betongen håller i evighet – nästan

När vi numera använder betongen som byggmaterial finns det oändliga möjligheter att variera bygget på. I princip håller betongen tills någon yttre kraft förstör den. Träet kan brinna upp men inte betongen. Idag bygger vi våra husstommar av betong, särskilt gäller det stora hus med flera våningar, men även villor med en- och två-plan byggs av betong. Med armeringen får du ett stadigt hus, som du i princip kan bygga hur högt du vill.

Stor kunskap om betong krävs

Ska man bygga själv med betong krävs det djupa kunskaper i hur betongen fungerar. För att inte cementen i betongen ska stelna för snabbt innan man har hunnit hälla betongen i de formar som de ska, krävs att betongen roterar. Innan betongen ska stelna, gäller det att vibrera formen för att slippa luftbubblor i betongen.

Fuskar man här får man en porös betong som inte håller på grund av luftbubblorna. När sedan betongen ska härdas gäller det även här att det inte går för snabbt för att få till bästa resultat. Ibland måste man spola den med vatten för att sakta av härdningen. Annars kan den spricka om det går för snabbt. Då spolar man med kallt vatten som gör härdningen långsammare. Det är en avvägning vid hantering av betongen som måste till för att den ska blir perfekt.

Därför är det vanskligt att göra det på egen hand. Det måste till expertkunskap om betong för att det ska blir bra och hålla för lång tid framöver.

4 May 2018