Dags för badrumsrenovering? Tänk på detta

Att göra en badrumsrenovering är ett stort projekt, men i slutändabadrumn brukar det kännas som väl investerade pengar och timmar. En badrumsrenovering är dock inget som görs i en handvändning. Snarare är det ett projekt som bör planeras noggrant – både vad gäller ekonomin och själva arbetet. Har du tänkt på dessa saker redan?

VVS och liknande

Det gäller att ha avlopp, brunnar och vattendragningar i åtanke under planeringen. När man planerar en badrumsrenovering bör man alltså planera efter dragningar och golvbrunnen. Givetvis går det att göra om rördragningen, men detta innebär en hel del mer arbete, pengar och kräver en VVS-montör. När du ska tänka nytt – ha alltså dessa saker i åtanke om du inte är beredd på att göra om rördragningen.

Har man en gedigen kunskap och erfarenhet inom VVS kan man såklart göra detta själv. Dock är detta inget som rekommenderas. Skulle något gå sönder och du vill ha ut pengar från försäkringsbolaget, så krävs det att jobbet är fackmannamässigt utfört. 

Tänk även över avloppen. Har du vägg- eller golvavlopp? Ofta vill man gärna dölja dessa med snygga möbler. Avloppen bör alltså tas hänsyn till när du börjar tänka på inredningen om du vill dölja dem på ett snyggt sätt.

Belysningen

Belysningen är en viktig del av en badrumsrenovering. Särskilt viktig är den kanske i moderna badrum, där många gärna vill ha dimmers och spotlights. Glöm för all del inte att även planera var du vill att uttagen och strömbrytarna ska sitta. Strömbrytarna har också ett visst estetiskt värde – här kan man även tänka att den ska passa in i den övriga stilen i badrummet.

Uttagen i badrummet ska vara 230 Volt. Detta enligt lag. De skall också vara jordade och kopplade genom en jordfelsbrytare. Sätt dem gärna på praktiska ställen. Tänk på att du vill kunna använda rakapparat, hårfön och andra prylar som kräver elektronik framför spegeln.

Om elen behöver dras är det bäst att anlita en elektriker. Om du inte har tillräckliga kunskaper är det rent ut sagt livsfarligt att försöka dra om elen själv. Det här ska, precis som en eventuell rördragning, utföras av en fackman.

Gör det enkelt för hantverkarna

Genom att göra det enkelt för hantverkarna kan du spara en hel del pengar. Se till att allt är förberett, att alla prylar som behövs finns och att det bara är för hantverkarna att börja arbeta. Rör och sladdar har VVS-montörer och elektriker med sig själva. Övriga inköp är däremot upp till dig att göra, om ingen överenskommelse mellan dig och hantverkarna finns.

Om du funderar på att dra el eller rör själv, bör du ha mycket goda färdigheter och dessutom känna till riskerna. Vid en eventuell försäkringstvist kräver försäkringsbolagen att arbetena ska vara fackmannamässigt utförda. När det gäller elen handlar det också om livhanken. Ett enkelt misstag kan innebära livsfara. Rådet är alltså att ta det säkra före det osäkra och anlita en fackman för respektive område. Lycka till med din badrumsrenovering, oavsett om du gör den själv eller anlitar en kompetent firma.

 

2 Aug 2018