Dags att täta skorstenen eller kolla ventilationen?

Börjar det bli läge ringa sotaren? Som fastighetsägare har du ansvar för eldstäder och rökkanaler. Underhåll och renovering ökar säkerheten och minskar risken för brand och olyckor.

I Sverige har vi haft lagar för skorstensfejare och kontroll av kakelugnar och liknande sedan 1600-talet. Då hade man tröttnat på alla bränder i de trånga stadskärnorna som var byggda i trä och där bränder spreds snabbt. Kontrollen blev bättre. Med tiden har vi lärt oss både att bygga klokare och skapat brandvarnare med mera. Men det är fortsatt väldigt viktigt att den som har ansvar för imkanaler eller öppna spisar aldrig slarvar. Skapa en plan för återkommande kontroller.

Även om du hyr in någon som installerar en öppen spis eller kakelugn, så är det du som äger fastigheten som har ansvaret. Börja med att anmäla förändringen hos kommunen. Det är också där pris för sotningen beslutas. Ansvarig sotare i ditt distrikt får automatiskt information om att en eldstad har installerats. Tid för en första kontroll kommer på posten. Tänk också på att se till att pannan eller utrustningen provas och blir godkänd innan den börjar användas.

Relining och matlagning

En viktig förutsättning för brandsäkerheten är att alla kanaler för ventilation och rök har en fin insida. Med jämna mellanrum kan den behöva få ny beläggning, en relining. Helt centrala är imkanalerna, som suger ut ånga och luft från matlagning. De klassificeras i tre kategorier. Lägsta gruppen är uppvärmningskök, ungefär som de vi har på kontor och arbetsplatser eller normala kök i bostäder. Nästa nivå är storköken, till exempel i skolmatsalar. Toppklassade imkanaler används på pizzerior och liknande där det finns vedeldade ugnar och stekbord. Ny beläggning på insidan gör att olika delar i systemet blir tätade och effektivare. Inte minst där betong, tegel och rostfritt möts.

Säker brasa

Många som har hus eller stuga på landet eldar med ved. Även om den är jobbig att hugga, så är synen av en vedtrave på gården dekorativ och vittnar om att vi slipper frysa. Här är några råd från Brandskyddsföreningen när det gäller hur vi bäst ska elda med ved: Använd ordentligt torr ved i lagom storlek För miljöns skull, få upp temperaturen så snabbt som möjligt Eld behöver syre; hjälp förbränningen med ett öppet fönster om det varit tomt länge i fjällstugan Förvara alltid askan säkert, i plåtburk med lock Låt sotaren kolla skorstenen med jämna mellanrum

28 Feb 2020