Dags att lägga ny asfalt

Asfalt är en lyx som vi har tagit för givet i Sverige så länge vi kan minnas. Vi irriterar oss snabbt när det är skador och sprickor i vägen som kan förstöra våra bilar och orsaka olyckor. På 1950-talet asfalterades nästan alla större vägar i landet. Men man märker när man besöker fattiga länder i världen att vägarna ofta är dåliga. 

Stora nygatan i Stockholm var Sveriges första gata som asfalterades redan 1873. Asfalt består av en blandning av krossad sten och en oljeprodukt som heter bitumen. Asfaltsproduktion orsakar stora usläpp av koldioxid. Men det finns numera miljövänligare alternativ. 

Hur länge håller asfalten?

Det är såklart helt beroende på slitage och mängden biltrafik. Större vägar behöver läggas om var tionde år, medan asfalten utan biltrafik håller minst 20 år. Hemma vid villan kan man laga hål och skador utan att behöva lägga ny asfalt. Det är ett väldigt hårt och hållbart material och man kan ändra egenskaperna genom att använda sig av olika stensorter, beroende på vart man vill lägga det. 

Miljöpåvekan

Byggföretagen har tagit krafttag för att minska asfaltens klimatpåverkan vilket såklart är positivt.  

Det finns miljödeklarerad så kallad ECO-asfalt, och byggföretagen försöker öka produktionsvolymen eftersom det är vid produktionen som miljön påverkas mest. Men återvinner gammal alsfallt i större utsträckning idag, där man använder uppbruten krossad asfalt som görs till ny. Det forskas just nu om att ersätta oljebaserade bindemedel med restprodukter från skogsbruket.  

Hur lägger man ny asfalt?

När det är klarlagt att man behöver lägga om asfalten, rekommenderas att man kontaktar någon seriös och erfaren byggfirma som kan väg- och anläggningsarbeten

I inledningsfasen mäts området som ska asfalteras för att avgöra hur mycket material som kommer att behövas och hur arbetas ska genomföras. Sedan rivs den gamla asfalten upp och sedan behöver marken schaktas noga för att underlaget inte ska bli ojämnt med risk för kommande sprickbildningar och dålig hållbarhet som följd. Det är också viktigt att man avlägsnar naturmaterial och inte missar eventuella ledningar.

Sedan läggs den nygjorda asfalten på det plana underlaget. Det går relativt snabbt och smidigt om förarbetet är noga utfört. Torkningstiden är olika beronde på material och tjocklek, men tar oftast inte mer än några timmar. Tänk på att asfalten är väldigt varm i början, och ger fula och tråkiga spår om man beträder den för tidigt. 

Sedan kan man njuta av fin, slät och tålig asfalt under många år framöver. 

2 Jan 2019