Dagens plastfönster håller bättre kvalitet

Säger du plastfönster till en husägare så är det troliga att denne fnyser och direkt vänder på klacken och frågar dig var han kan hitta riktiga fönster. Med riktiga fönster menar han här träfönster och det är han inte ensam om i Sverige. Vi har en lång historia – en stolt sådan! – av att använda trä som material och gällande fönster så är detta definitivt inget undantag utan är snarare att betrakta som lite av en regel. Om vi säger att vi i Sverige har 70% av träfönster på våra hus  och 30% av exempelvis aluminium och PVC-fönster så ger det en bra bild av hur djupt rotad traditionen av trä är.

Ser man till andra länder i Europa – exempelvis Tyskland – så är siffrorna istället omvända. Där använder sig 70% av plastfönster och det kommer inte av någon slump. PVC-fönster dras med ett dåligt rykte i Sverige och det är något som vi tänkte slå hål på här och genom att rada upp några fördelar ge denna lösning lite av en renässans.

Det självklara är att en husägare avstår från PVC-fönster av anledningen att han tar för givet att de inte klarar av en tuff vinter. Att övriga Europa väljer plastfönster har att göra med att de slipper en vinter där temperaturen lägger sig på minus tjugo grader, eller hur?

Här fanns en poäng – men den finns inte längre. Dagens PVC-fönster är nämligen tillverkade även med en nordisk vinter i åtanke och så var inte fallet förr; då importerade man samma PVC-fönster som användes i exempelvis Spanien och Italien och på köpet fick man också sämre livslängd på fönstren, man fick dålig isolering och ett omfattande värmeläckage.

Det får man inte längre; dagens PVC-fönster har extremt lång livslängd, de isolerar lika bra – om inte bättre – än vad träfönster gör och de har ett minimalt värmeläckage.

PVC-fönster är bra för miljön

Det senare är intressant då detta även påverkar en miljöaspekt. Två rapporter – oberoende av varandra – från Nordisk Miljömärkning och från EU-Kommissionen har nämligen fastslagit att PVC-fönster är det miljömässigt bästa alternativet och att det är den långa livslängden och det minimala värmeläckaget som ligger bakom detta.

I kombination med att det inte finns några giftiga ämnen eller några blystabilisatorer samt att inget underhåll krävs – inga kemiska produkter krävs som vid exempelvis underhållsarbetet vid träfönster – gör att PVC-fönster är bäst sett till ett längre perspektiv.

Att de dessutom är avsevärt mycket billigare är även det en relevant punkt att påvisa för en husägare som står inför ett byte av fönster. Kort och gott: PVC-fönster är värda att ta på ett större allvar än vad fallet är idag.

15 Nov 2016