Då behöver du bygglov

Reglerna kring bygglov kan ibland kännas lite snåriga och är ofta svåra att känna till på förhand utan att ha pratat med sin kommun. Att bygga utan lov kan leda till att man vid ett senare tillfälle kan få riva hela den nya byggnaden. Innan man börjar bygga på något, till exempel en tillbyggnad, är det bra att prata med byggnadsnämnden även om man känner sig ganska säker på att ett bygglov inte krävs. I den här texten har vi samlat ett par vanliga regler kring bygglovet som är bra att känna till. Tänk dock på att inte se den här informationen som definitiv, eftersom reglerna ofta skiljer sig åt en del mellan olika kommuner. Istället kan reglerna nedan ses som vägledning.

Tillbyggnader

Reglerna kring tillbyggnader kan ibland kännas lite snåriga. När det gäller på- och tillbyggnad (såväl höjd som plan) krävs normalt både bygglov och anmälan. När det dock gäller andra typer av tillbyggnader, till exempel om du ska göra ett tak över uteplatsen (max 15 kvm) krävs varken anmäla eller bygglov. Även följande tillbyggnader fordrar varken bygglov eller anmälan:

Bygga nytt

Om du ska bygga nytt, snarare än att göra en tillbyggnad eller ändra i bostaden invändigt, krävs ofta bygglov. Dock finns det en hel del exempel på när det inte krävs. Bygger du till exempel en friggebod med ett yttermått på max 15 kvm behöver du varken anmäla projektet eller ansöka om bygglov för det. Dock behöver du få ett medgivande från grannen om friggeboden ligger närmare än fyra och en halv meter från tomtgränsen.

Ska du dock föra upp en ny huvudbyggnad krävs både bygglov och anmälan. Samma gäller med garage, carport, förråd eller liknande byggnader. Annat, som varken kräver bygglov eller anmälan när du ska bygga nytt, är följande:

Som tidigare nämnt vill vi påminna om att tala med byggnadsnämnden i din kommun, oavsett om det är en ny- eller tillbyggnad du ska göra.

11 Nov 2017