Certifierad asbestsanering i Uppsala

Har man en äldre fastighet i Uppsala som ska renoveras eller kanske rivas, måste man först kontrollera om där finns asbest. Detta eftersom man i så fall först måste utföra en asbestsanering.

Asbest är ett cancerframkallande ämne som innan man kom på att det är farligt användes i flera olika typer av byggnadsmaterial. Ska man riva en äldre fastighet eller renovera ett hus eller en lägenhet, måste man därför först ta reda på om det finns asbest. Det finns företag som har asbestsanering som sitt specialområde. De kan ta prov på material för att analysera och ta reda på om det finns asbest i byggnaden. Ska man handskas med asbest måste man ha särskild skyddsutrustning på sig eftersom de partiklar som kan frigöras både kan skada ögon, hud och lungor. Man måste också försäkra sig om att inga partiklar heller kan spridas i luften och skada omgivningen. Därför kan man först behöva kapsla in de delar som ska saneras.

En asbestsanering måste anmälas till myndigheten

Behöver man hjälp med asbestsanering i Uppsala ska man vända sig till ett rivningsföretag som är certifierat och som har asbestsanering som sitt specialområde. Det kan löna sig att först ta in offerter från mer än ett företag och jämföra priser, innan man bestämmer sig. Skriv sedan ett ordentligt avtal med det valda företaget där både kostnad och datum för när saneringen ska vara slutförd står med. Man får heller inte glömma bort att innan man börjar sanera byggnaden eller lägenheten, måste man registrera saneringen hos Arbetsmiljöverket.

23 Jan 2022