Bygga balkong i flerfamiljshus

Bor du i lägenhet och drömmer om en egen balkong? För många människor idag är balkong en viktig del av boendet, särskilt om man bor i ett flerfamiljshus utan tillgång till egen trädgård. Att ha tillgång till en privat yta utomhus, njuta av solen eller odla växter känns avgörande för många som letar bostad. En balkong anses också höja värdet på en lägenhet och göra den mer attraktiv. Men så har det inte alltid varit och det finns gott om hus i Stockholm som byggts utan balkonger. Och på många gamla hus kanske man valde att bara sätta upp en eller två balkonger till paradlägenheterna.

Kom överens

I många flerfamiljshus växer viljan att sätta upp balkonger, men det finns en del hinder i vägen. Ökad insyn, minskat ljusintag i lägenheterna, och en försämring av fasadmiljön kan vara möjliga negativa effekter av en balkongmontering. Därför krävs det alltid bygglov för att bygga balkong. I Stockholm kan generellt sägas att det är lättare att få bygglov för balkonger mot slutna innergårdar än mot gatumiljö eller öppna gårdar. Se också till att idén om balkonger är väl förankrad hos dina grannar. Någon kanske tycker att det skulle förstöra fasaden, att det är onödigt eller oroar sig för insyn eller sämre ljusinsläpp. Att köra över grannars invändningar är sällan en bra taktik för ett trivsamt boende, så se till att ni alla är överens. Det är inte nödvändigt att alla bygger balkonger, men alla bör vara införstådda med idén. Bor ni i bostadsrätt kan ni i föreningen ansöka om gemensamt bygglov. Bor ni i hyresrätt kan det var knepigt att övertyga värden om behovet av balkonger, men fråga kan man ju alltid göra. Balkonger gör alltid lägenheter mer attraktiva på bostadsmarknaden.

Bygglov

En balkong förändrar byggnadens arkitektur och utseende och påverkar stadsmiljön, därför tas stor hänsyn till dessa faktorer när staden behandlar en bygglovsansökan. Det är viktigt att de nya balkongerna är utformade med känsla för fasaden och stadsbilden. Hänsyn till grannar, även i andra fastigheter kommer också att vägas in i bedömningen. Stockholms stad har tagit fram en vägledning för balkongbyggning som det kan vara värt att bläddra i innan ni ansöker om bygglov. Som nämnts ovan är det lättare att få bygglov på balkonger som vetter mot innergård än mot gatan.

Entreprenör

Många byggfirmor specialiserar sig helt på balkongbyggande. En byggfirma kan hjälpa till med alla steg i balkongbyggandet från ritbordet till den färdiga balkongen. Där finns ofta kunskap kring vilka stilar och byggtekniker som är lämpliga på ett hus från en viss tid och kan bidra med realistiska planer och utsikter att få bygglov. Man kan även hjälpa till med bygglovsansökan och andra juridiska aspekter. Att bygga balkonger på ett hus tar inte mer än några månader och oftast kan de boende bo kvar i lägenheterna opåverkade av bygget. Det mesta av arbetet sker utomhus och kan göras året runt.

5 Oct 2017