Brandtätning enda rätta sättet att bygga hus på

Ska man bygga nya hus, eller renovera gamla bör de som arbetar med husen in- och utvändigt alltid se till att det material som används är sådant som förhindrar eld att växa och få material som gör att elden kan leva och växa. En eld har några olika villkor för att kunna växa. Den behöver till exempel syre och material som den kan konsumera. Antingen kan den leva kvar eller växa sig större.

När en eld väl har tänts i ett hus, finns det normalt sett många material som en eld kan leva på; gardiner är ofta tillverkade i bomull som ger elden näring, liksom mattor och soffor. I sofforna finns det bolster, ull och andra naturmaterial som ger elden näring. När en eld väl har fått ett fäste är det svårt att släcka den. Dessutom är elden mycket snabb och kan på bara några minuter och med rätt mängd syre, se till att växa stort. Alla brandmän vet detta och är därför medvetna om att det är en kamp mot klockan när en eld väl har tänts.

Brandskyddsinklädnad

För att hindra en eld från att växa och matas, kan man i stället "klä in" de material som elden gärna vill komma åt i ett hem.

Brandtätning

Genom att se till att det finns isoleringsmaterial förhindrar man elden att få tillgång till syre. En eld sprider sig ofta uppåt, elden strävar uppåt om det finns material som är tillgängligt för elden. Det är naturligt att en eld strävar uppåt då lågan på elden går uppåt. Materialet som råkar ligga ovan elden, värms upp först av eldens låga. När materialet väl är uppvärmt, fattar det till sist eld, vilket går på bara några sekunder. Ser man då till att det inte finns det materialet, och täpper till för elden, ser man till att den inte kan växa.

Brandisolering och brandfogning

På samma sätt som man tätar mot bränder, kan man isolera en brand. Man brukar isolera eldar med dörrar och luckor, men i vanliga hem brukar man sällan vilja ha branddörrar och brandluckor. Då kan man isolera elden på annat sätt.

Brandskyddsmålning

Liksom när man isolerar en brand, kan man bygga och till exempel måla med målarfärg som innehåller brandskyddande medel. En eld som hindras av en dörr eller lucka, kan hitta andra ställen att växa på. Finns det någon springa eller luftficka kan elden leta sig upp den vägen. Kan man då se till att använda brandmålning för att försvåra för elden bör man göra det.

27 Sep 2018