Börja inte med att anlägga grunden till huset – börja med en geotekniker!

För att ditt hus inte ska sköljas iväg med regnvattnet eller sjunka i ett slukhål måste du veta vad som finns under marken. En geotekniker kan visa dig det.

När man bygger ett hus brukar det heta att det alltid är bäst att börja från grunden och bygga uppåt. Om du bygger taket först måste du ju hänga det från ett högt träd eller i en lyftkran medan du skruvar fast väggarna. Det blir nog inte särskilt hållfast heller.

Men egentligen måste du börja ännu längre ner – under marken! Du vill ju inte lägga grunden på sand som spolas bort vid första störtregn eller på gammal lera som tids nog kommer att svälja ditt hus helt. Nej, du vill anlägga grunden på stabil mark och du vill så klart anpassa konstruktionen efter förutsättningarna.

En geotekniker hjälper dig att se under källaren

Det kan vara lite knepigt att ta reda på hur marken under ditt framtida hus ser ut. Är det till exempel urberg av granit eller en rullstensås? För att verkligen få veta vad grunden består av och hur du ska anpassa huset behöver du ta hjälp av en geotekniker.

Med geoteknik får du information om jorden och du kan få hjälp att konstruera ditt hus på korrekt sätt. Alla hus måste grundläggas och byggas baserat på vilka förutsättningar som finns på just den specifika platsen. Det är därför du måste börja ännu längre ner än grunden när du bygger.

Mer info om geotekniker kan du hitta på denna hemsida: https://www.geoteknikerna.se/ 

24 Jan 2023