BIM – ett hjälpmedel när man ska göra en byggnation

Att kunna visualisera en byggnation är inte alltid det enklaste. Med hjälp av BIM kan man göra en visuell 5D-modell att visa upp för de som är intresserade.

Att planera och strukturera en byggnation är ett stort projekt. Första steget är att ha en tomt eller en befintlig byggnad där man vill bygga eller bygga om. När det är gjort är det dags att rita upp byggnationen man vill ha på tomten.

För att kunna visualisera det åt intressenter så kan man bygga upp en BIM-modell. BIM står för byggnadsinformationsmodell som är ett objektorienterat verktyg man kan använda vid byggnationer. Att använda 5D när det gäller BIM innebär att man använder alla dimensioner. De övriga dimensionerna utöver 1D och 2D är utrymme, tid och kostnad.

BIM sparar både tid och pengar

Anlitar man en firma som kan BIM på sina tio fingrar får man ett gediget underlag att visa upp för de som är intresserade. Genom BIM så samordnas de olika aktörerna som är involverade i projektet. Alla kan se varandras olika delar och hur de går in i varandra.

När man använder sig av BIM kommer man att få till ett bättre samarbete mellan olika arbetsgrupper inom projektet. Det gör också att den ekonomiska biten kommer att få fördelar av BIM. BIM fungerar inte bara på nybyggnation utan även ombyggnationer. Genom BIM kan man simulera allt från byggnation till underhåll. Man kan även få den eventuella rivningen i framtiden simulerad.

Läs mer om fördelar av BIM på bimkoordinering.se.

3 Apr 2023