Bilen som kan byta skepnad

När man ibland byter typer av last så kan det också vara smidigt att kunna byta flaket på lastbilen. Det gör att man enklare kan frakta det man vill på ett säkert och enkelt sätt, med samma bil.

Det dyraste på en bil är förarhytten med allt som driver en lastbil, eller skåpbil, framåt. Därför är det mycket ekonomiskt och bra att skaffa sig en bil som det går att byta skepnad på, som exempelvis en trailer eller en lastväxlare. Båda är en slags lastbilar som på varsitt sätt kan förändras med hjälp av den typ av släp eller ovandel som man väljer att koppla på. Det gör att man kan anlitas för alla typer av jobb som kräver olika typer av släp för att kunna genomföras på ett korrekt och säkert sätt. Men som fraktbolag brukar man sällan ha endast lastväxlare bland sina bilar eftersom de i sig är dyrare än en vanlig lastbil. Det kan däremot vara ett komplement för kanske en bil på tjugo, eller om man har det som sitt koncept helt och hållet.

En värld av möjligheter

Till en lastväxlare kan man ha alla möjliga typer av utbytbara flak. Det kan vara flak till frakt av maskiner, som till exempel grävmaskiner eller truckar. Men det kan även vara täckta flak eller flak som man kan frakta markmassor på. Och allt däremellan och runt omkring. För det finns inte bara färdiga flak att köpa utan många skräddarsyr även sina egna. Allt för att det egna, eller kundens, behov ska kunna tillgodoses på bästa möjliga sätt. Så om man som kund har något speciellt behov gällande frakt så kan man alltid kolla runt och se om någon har det som krävs för det korrekta fraktsättet.

Det rätta inköpet

Om man väljer att köpa in en lastväxlare så är det viktigt att man redan i förväg vet med sig att det verkligen kommer att behövas. Men det är även en god idé att man också har tagit pulsen på sina kunder och eventuella blivande kunder, för att kunna veta vilken typ av flak det är som kan behövas. Ett flak är betydligt billigare än en bil men det kostar ändå en hel del i inköp. Då är det mycket onödigt om ett eller flera av dem ligger och dammar igen hemma vid garaget. Men skulle det ske så finns det en bra andrahandsmarknad för de begagnade flaken.

3 Nov 2020