Bergsprängning kan krävas i Stockholm

I och med att Stockholm är en plats där det finns mycket berg så kan det ställa till problem vid byggnationer. I synnerhet är det något som syns idag då staden, så att säga, håller på att ömsa skinn. Stockholm växer så att det knakar och det innebär att man numera bygger på mark som man tidigare undvikit då det mestadels handlat om bergig sådan. Numera bygger man även där – något som kräver en bergsprängning och vi ska titta lite närmare på vad en sådan innebär. Vi lämnar de stora entreprenörerna åt sidan här och fokuserar istället på hur du som privatpersons ka tänka om du ställs inför det faktum att en bergsprängning måste genomföras i samband med din byggnation i Stockholm. 

Hitta rätt företag för bergsprängning i Stockholm 

Det hela kanske låter lite värre än vad det är, i det stora hela så handlar en bergsprängning i Stockholm om en metod som är nödvändig för att ditt framtida hus ska kunna vila på en stabil grund. Men, det finns dock vissa saker som du bör vara medveten om då det kommer till en bergsprängning. 

Det ligger på ditt bord att anlita en besiktningsman innan sprängningen äger rum Det får inte finnas någon risk för vare sig personskada eller skada på egendom i samband med en bergsprängning. Innan sprängning ska du - och besiktningsmannen samt entreprenören - genomföra en riskbedömning. De närliggande husen ska kontrolleras och det ska finnas vibrationsmätare i dessa. Efter att denna bergsprängning är genomförd så utför besiktningsmannen ytterligare en kontroll så att framtida - eventuella skador - inte kan skyllas på dig.

Det kostar pengar att genomföra en bergsprängning och du kan spara in ganska mycket på att undersöka vilka företag i Stockholm som finns. Se till att ta in flera offerter, jämför dessa och du får ett bättre förhandlingsläge. Lt dock inte ett lågt pris gå ut över säkerhet och kvalitet.

Det företag du anlitar ska ha kunskap och erfarenhet av bergsprängning - de ska även kunna, vid behov, erbjuda alternativa metoder som exempelvis bergspräckning. Se till att undersöka detta närmare. för bergspräckning så krävs en större maskinpark (man använder hydraulik) och det är faktiskt en metod som kan bli billigare.

Det som ett erfaret företag kan ge är att en bredare kunskap kring hur man ska spränga - till ett så lågt pris som möjligt - i olika typer av miljöer. Risken finns att om du anlitar ett oerfaret företag så kan jobbet bli sämre utfört; något som kan innebära mer jobb till en högre kostnad. Det erfarna företaget undersöker, tar reda på vilka förutsättningar som finns och anpassar sitt arbetssätt efter dessa.

Du kan dra av 30% av den totala arbetskostnaden för bergsprängning - med ett årligt tak på 50.000 kronor - och det ska du naturligtvis nyttja om du har den möjligheten. Kolla först på Skatteverket om du är berättigad att använda denna förmånliga skatterabatt. 

10 Feb 2018