Bättre ergonomi i lagerhallen

Idag arbetar vi mycket, samtidigt som fritidsnöjen, vardagsstress och annat begränsar vår tid för återhämtning. Att verkligen ta sig tiden för återhämtning är en nyckel till att kunna trivas länge på jobbet i lagerhallen. Det är en investering som lönar sig på sikt i att man kan arbeta längre och på ett mer effektivt sätt. Det är ju inte bara för arbetet man bör hålla sig väl med hälsan – utan likaså för fritid och nöjen och för en piggare ålderdom.

Högt kvalitativ utrustning

Behöver trucken nya pallgafflar? Eller behöver den servas? En truck som inte kör som den ska leder till mer arbete för truckföraren. Det är allmänt känt att truckkörande leder till belastnings- och förslitningsskador på förarna. Skadorna i sin tur får långt gående konsekvenser för både individen och för företaget.

Om trucken behöver nya pallgafflar, eller något annat, är det alltså inte något som bör skjutas upp på. Om de nuvarande pallgafflarna inte fungerar som de ska blir arbetet mindre effektivt, samtidigt som det sliter på föraren. Det här gäller givetvis inte bara pallgafflar, utan även annan utrustning som kan tänkas ha inverkan på truckkörningen.

Praktiska tips till truckförare

Det finns en del små praktiska tips som truckförare kan använda sig i vardagen. Utöver detta bör utrustning så som pallgafflar och trucken överlag vara i gott skick (som nämnt ovan). Oavsett skick är det dock bra att tänka på följande:

 

7 Aug 2017