Baksidan av ROT - många fuskjobb i Stockholm

Det finns alltid två stycken sidor av ett mynt och då det kommer till bygg- och hantverksbranschen så är detta inget undantag – åtminstone inte om man ser till följderna av rotavdraget. Denna skattereduktion infördes för att man skulle kunna få bukt med det stora problemet rörande svarta jobb som nästintill var legio i branschen innan.

Man såg att privatpersoner valde att betala hantverkare – oavsett vilket typ att projekt det rörde sig om – med pengarna under bordet; något som alltså inte genererade statskassan något som helst. Staten så rotavdraget som ett sätt att komma runt detta och om vi kortfattat förklarar vad om menas med rotavdraget så att alla förstår. Med rotavdraget menas att man som privatperson – exempelvis vid en badrumsrenovering – kan anlita en rörmokare, en elektriker och en plattsättare och då dessa genomfört sina uppdrag dra av upp till halva arbetskostnaden på sin deklaration och därefter få tillbaka summan på skatten.

Har då detta fungerat tillfredsställande och har staten lyckats med sin vision gällande de svarta jobben? Ja och nej, blir svaren här och vi återvänder till tanken om två sidor av ett mynt. Menas med detta – visst, svartjobben har minskat och får i dagsläget anses som rent försumliga. Vid en badrumsrenovering i exempelvis Stockholm så använder man sig av sitt rotavdrag snarare än att betala svarta pengar för de hantverkare man anlitar.

Dyra följder av en dålig badrumsrenoveing

Så långt allting bra; men här vänder på det mynt vi nämnde ovan och säger istället fuskjobb. Det är nämligen så att antalet fuskjobb har ökat rejält efter att man införde rotavdraget och detta främst i Stockholm. I takt med att fler och fler människor anser sig ha råd att skapa de hem de alltid drömt om så har också fler och fler företag insett det lukrativa som ligger bakom detta.

Man startar alltså ett företag inom exempelvis rörmokeri – trots att man inte har någon utbildning – och därefter erbjuder man sina tjänster till de privatpersoner som finns i Stockholm.

Det handlar alltså i det stora hela om tillgång och efterfrågan och då det gäller en badrumsrenovering så kan detta få rent katastrofala följder – något som tyvärr börjat visa sig just i Stockholm. Man ser nämligen där att det kommer fler rapporter om vattenskador, mögel och andra kostsamma och svårlösta problem och detta ser även ut att fortsätta i framtiden. Så länge rotavdraget finns kvar så kommer dessa skojare nämligen att fortsätta att erbjuda sina kunder olika tjänster och tjäna grova pengar på detta. Att som privatperson i Stockholm inför en badrumsrenovering välja att använda rotavdraget kan alltså i själva verket bli en betydligt dyrare historia då man efter något år tvingas göra om allting efter att ha upptäckt vattenskador.

Som kund måste man vara medveten om detta och kanske inte betala- och anlita det absolut billigaste alternativet som finns tillgängligt. Man kanske ska tänka ett varv till – hur kommer det sig att just detta företag i Stockholm kan erbjuda ett sådant lågt pris för en badrumsrenovering?

Gör man det så brukar man bara på helt rätt spår. Vi säger inte att rotavdraget per definition är dåligt – vi säger bara att man som kund måste vara medveten om riskerna som kommit med denna skattereduktion.

20 Aug 2017