Användande av travers är ett sätt att underlätta tunga lyft

Välj rätt travers för ditt företag. Anpassa den för dina behov och dina anställdas säkerhet. Det kommer att underlätta arbetet och effektivisera produktionen.

I moderna verkstäder och industrier där tunga saker ofta behöver lyftas är det vanligt att en travers är monterad i taket. De finns i lika många olika varianter som det finns användare. Att det är så beror på att de kan anpassas för det enskilda företagets behov.

I en lite större produktionsverkstad är till exempel en travers lämpligen monterad över takets hela längd, med en balk eller två. Då kan ett arbetslag arbeta med vissa detaljer på maskinen som de tillverkar, sedan skickas maskinen vidare till nästa team för vidare montering. Arbetet effektiviseras mycket på detta sätt.

Välj hur din travers ska anpassas för dina behov

I en produktionshall där det är lågt i tak kan det installeras en travers som trots detta klarar höga lyft. Din travers kan också utrustas med kollisionsskydd och varningslampor för att öka dina anställdas säkerhet. Traversen kan styras med kabelanslutning eller med radiostyrning. Dessutom kan kroken förses med våg som du kan läsa av på distans. Då har du alltid koll på hur mycket du lyfter.

Detta är bara ett litet urval av alla anpassningar som kan göras. Anlita ett professionellt företag till hjälp med att välja travers. Då behöver ni inte oroa er över tunga lyft längre. Det går som en dans och dina medarbetare har aldrig förut varit så nöjda.

17 May 2022