Målare i arbete

Välkommen! Här kan du läsa om allt som har med bygg och inredning att göra, från takläggning och snickeri till tapetsering och lantlig inredning. Vi önskar er mycket nöje!

Hemsidan drevs tidigare av Bygg & Interiör som ingår i Woody-gruppen och är delägare i Interpares. Nu fungerar den som en fristående blogg. Woodybyggvaruhus finns på 123 ställen i Sverige, från Trelleborg i söder till Luleå i norr. Två av dessa ställen är Bygg & Interiör i Katrineholm och Flen. Woddy Bygghandel är Sveriges största byggvarukedja.

 

Sida 2

Ska du bygga nytt så behövs en kontrollansvarig

8 sep 2017

För att få bygga ett nytt hus eller genomföra en tillbyggnad på sitt befintliga hus (undantaget här ett uterum; väggfast eller fristående) så krävs det först och främst att man ansöker om ett bygglov hos byggnadsnämnden i sin kommun och om denna blir beviljad så måste man även anlita en kontrollansvarig som hjälper till vid projektet i fråga. Ska du exempelvis bygga ett nytt hus på en tomt i Stockholm och har fått bygglov beviljat gällande detta så kan du alltså inte bara sätta igång eller låta den firma du anlitat påbörja jobbet; först så måste du hitta- och anlita en kontrollansvarig.

Vi nämnde ovan ordet –hjälper- i samband med en kontrollansvarig och detta gjorde vi av en anledning. Det är nämligen så att många byggherrar inte ser en kontrollansvarig utan snarare som en slags bromskloss som gör att projektet tar längre tid och som i och med detta kostar mer pengar än vad man räknat med.

Det första som sker då man kontaktar en kontrollansvarig är nämligen att denna sätter upp en kontrollplan och det är sedan denna som företaget man anlitat för byggnationen ska följa. Gör det inte det; ja, då kan en kontrollansvarig anmäla detta till Boverket och väl där så kan ett beslut tas om att byggandet av ditt hus i Stockholm ska stoppas.

Märk väl – detta sker inte utan någon anledning och det sker inte godtyckligt på något sätt. En kontrollansvarig och dennes kontrollplan finns där av en anledning och detta för att säkerställa att ingen blir skadad, att alla regler och lagar följs samt att ditt framtida hus i Stockholm kommer att hålla och stå stabilt över en längre tid. Synen på en kontrollansvarig ska istället ses genom positiva linser då man som byggherre genom dennes arbete får en vetskap om att allting sker enligt en korrekt framtagen plan.

Anlita rätt kontrollansvarig i Stockholm

Det finns några saker som man kan ha i åtanke då man anlitar en kontrollansvarig och detta oavsett om man bor i Stockholm eller någon annanstans och behöver hjälpen från en sådan. Om vi nedan radar upp några saker som man kan ha i åtanke så kan det bli en lite klarare bild över hur man som byggherre ska tänka innan man tar beslut om vilken person som ska agera kontrollansvarig vid sin byggnation.

 • Att en kontrollansvarig har certifikat och verkligen får göra sitt jobb är naturligtvis prio ett. Kolla detta innan du skriver på ett kontrakt.
 • Du kommer att ha en fördel om du anlitar en kontrollansvarig som har en egen erfarenhet och som jobbat inom byggbranschen. Denne känner av naturliga skäl till mer om yrket och kan bistå med fler tjänster.
 • Personlig kontakt. Ska du bygga ett hus i Stockholm så kommer du och den person du anlitar som kontrollansvarig att ha regelbunden kontakt och ni kommer hela tiden att diskutera kring arbetet. Se till att du trivs i dennes sällskap; det blir roligare så.
 • Ingen släkt. Skulle din brorsa vara kontrollansvarig så får du inte anlita honom. En kontrollansvarig måste vara oberoende och neutral.

Läs mer på http://www.kontrollansvarigstockholm.nu/ och få kontakt med din byggpartner.

Att tänka på när du ska köpa en IBC tank

4 sep 2017

En IBC tank används ofta för att transportera bulklast eller flytande material. Vanligt är också att de används i transporten för miljöskadliga eller på annat sätt farliga ämnen. Innan köp och användning av IBC tank finns det ett par frågor som är bra att ställa sig. ”Hur stor ska den vara?” och ”Behöver den vara säkerhetsklassad?” är exempel på två frågor som är bra att besvara innan man genomför köpet.

Storlek

IBC tankar kommer vanligtvis i storlekarna 600, 800 och 1000 liter. Vilken du bör välja beror på hur den ska användas och hur mycket du behöver frakta. Ska du till exempel frakta flytande vätska är det viktigt att ha rätt storlek. Fyller du en 1000 liters IBC tank med hälften vatten eller annan vätska, bör du tänka på att stor kraft bildas i svängar när vattnet har utrymme att skvalpa runt. Fraktar du vätska bör tanken således vara full och väl fastsatt på ett eller annat vis.

Säkerhetsklassning

En IBC tank som ska frakta miljöfarliga ämnen behöver vara klassad för det. Ett exempel på ett vanligt material som klassas som farligt gods är diesel, som alltså skulle kräva en säkerhetsklassad transport. När det gäller bygg- och anläggningsarbete är reglerna något lättare, men för de flesta gäller det vanliga regelverket.

Besiktning

En IBC tank som ska frakta miljöfarligt innehåll har krav på besiktning. Som längst ska det gå två och ett halvt år mellan besiktningarna, som ska utföras av ett behörigt kontrollorgan. Det som bland annat testas är tätheten, driftsutrustningen och ”yttre beskaffenhet”. Ska du köpa en säkerhetsklassad IBC tank behöver du räkna med att den besiktas med jämna mellanrum. Något annat att ta hänsyn till är att det krävs chaufförer med särskild behörighet för att frakta gods som klassas som farligt, till exempel diesel.

Pris

Precis som när köper vilken produkt som helst är det bra att ta hänsyn till priserna. När produkterna blir lite dyrare, känns det ofta viktigare då det finns mer pengar att spara. Det kan ibland handla om flera tusenlappar när det gäller dyrare produkter.

Vad din IBC tank kommer att kosta beror på en rad olika faktorer. Till exempel har storleken viss inverkan på priserna, även om en IBC tank på 1000 liter kan vara billigare än en IBC tank på 600 liter som är klassad för farligt gods. Huruvida den är tillverkad för att frakta farligt gods i är alltså en stor faktor i priset. Sedan tillkommer mindre faktorer, såsom om pallen är av trä eller plast och vilka tillbehör som följer med köpet.

Grundläggande tips om ventilation

21 aug 2017

Ett hus kan liknas med ett hjärta som ständigt behöver ny fräsch luft för att må bra. En väl fungerande ventilation och luftomväxling är även positiva faktorer för både hälsa och komfort. Här bjuder vi på några grundläggande och användbara tips kring ventilation.

I dagens samhälle tillbringar vi en stor del av vår tid inomhus. Därför är vårt välbefinnande mycket beroende av en fungerande ventilation. Har huset en trög och långsam luftomsättning så koncentreras giftiga gaser från bland annat byggmaterial, fukt och ofräscha dofter inomhus.

Tapetsera absolut inte över ventiler

Viktigt är att inte tapetsera över eller sätta igen husets ventilation på något sätt. Då är risken stor att luftfuktigheten höjs i huset, vilket i sin tur medför en utökad risk för mögel och andra typer av fuktskador. Trots detta finns det många äldre villor där ventilationen har satts igen i missriktade försök att spara energi.

En annan faktor som ofta påverkar ventilationen negativt är villor där olje- och vedeldning har bytts ut mot moderna värmepumpar. Detta leder ofta till att skorstenens förmåga att ventilera försämras.

Aktiviteten påverkar ventilationen

Det man gör i en villa påverkar också ventilation och innemiljö. När ett äldre par flyttat ut ur ett hus och ersätts av en familj med tre barn och hund så kan plötsligt ett tidigare fullt tillräckligt ventilationssystem bli för litet. Fler personer delar på samma luft och ett intensivare duschande påverkar även luftfuktigheten. Ett bra sätt att kontrollera luftkvaliteten kan man göra mätningar av luftfuktighet och koldioxid. Den relativa luftfuktigheten ska ligga någonstans mellan 40 och 60 procent och kan mätas av vem som helst med en enkel hydrometer. Koldioxiden kan mätas med en mätare som kostar 1500 kronor och uppåt. Visar koldioxidmätaren på 1000 ppm eller mer så har du en för dålig ventilation. Allergi, huvudvärk och astma är andra vanliga symptom på att ett hus har för dålig luft.

Två huvudsystem för ventilation

Det finns två olika slags ventilationssystem för villor: mekanisk ventilation och självdrag.

Självdragsventilation fungerar så här: i skorstenen skapas ett undertryck som gör att utomhusluft sugs in genom vägg- och spaltventiler. Självdraget förstärks även av köks- och badrumsfläktar. Hus med självdrag är känsliga för byten av värmekälla, som exempelvis installation av värmepumpar.

Den andra formen är mekanisk ventilation, som kan uppdelas i tre varianter, FTX-ventilation, till- och frånluftsventilation och frånluftsventilation. Problem md luftväxling uppstår inte i hus med mekanisk ventilation, så länge man inte täcker för ventiler på något sätt.

 

Baksidan av ROT - många fuskjobb i Stockholm

20 aug 2017

Det finns alltid två stycken sidor av ett mynt och då det kommer till bygg- och hantverksbranschen så är detta inget undantag – åtminstone inte om man ser till följderna av rotavdraget. Denna skattereduktion infördes för att man skulle kunna få bukt med det stora problemet rörande svarta jobb som nästintill var legio i branschen innan.

Man såg att privatpersoner valde att betala hantverkare – oavsett vilket typ att projekt det rörde sig om – med pengarna under bordet; något som alltså inte genererade statskassan något som helst. Staten så rotavdraget som ett sätt att komma runt detta och om vi kortfattat förklarar vad om menas med rotavdraget så att alla förstår. Med rotavdraget menas att man som privatperson – exempelvis vid en badrumsrenovering – kan anlita en rörmokare, en elektriker och en plattsättare och då dessa genomfört sina uppdrag dra av upp till halva arbetskostnaden på sin deklaration och därefter få tillbaka summan på skatten.

Har då detta fungerat tillfredsställande och har staten lyckats med sin vision gällande de svarta jobben? Ja och nej, blir svaren här och vi återvänder till tanken om två sidor av ett mynt. Menas med detta – visst, svartjobben har minskat och får i dagsläget anses som rent försumliga. Vid en badrumsrenovering i exempelvis Stockholm så använder man sig av sitt rotavdrag snarare än att betala svarta pengar för de hantverkare man anlitar.

Dyra följder av en dålig badrumsrenoveing

Så långt allting bra; men här vänder på det mynt vi nämnde ovan och säger istället fuskjobb. Det är nämligen så att antalet fuskjobb har ökat rejält efter att man införde rotavdraget och detta främst i Stockholm. I takt med att fler och fler människor anser sig ha råd att skapa de hem de alltid drömt om så har också fler och fler företag insett det lukrativa som ligger bakom detta.

Man startar alltså ett företag inom exempelvis rörmokeri – trots att man inte har någon utbildning – och därefter erbjuder man sina tjänster till de privatpersoner som finns i Stockholm.

Det handlar alltså i det stora hela om tillgång och efterfrågan och då det gäller en badrumsrenovering så kan detta få rent katastrofala följder – något som tyvärr börjat visa sig just i Stockholm. Man ser nämligen där att det kommer fler rapporter om vattenskador, mögel och andra kostsamma och svårlösta problem och detta ser även ut att fortsätta i framtiden. Så länge rotavdraget finns kvar så kommer dessa skojare nämligen att fortsätta att erbjuda sina kunder olika tjänster och tjäna grova pengar på detta. Att som privatperson i Stockholm inför en badrumsrenovering välja att använda rotavdraget kan alltså i själva verket bli en betydligt dyrare historia då man efter något år tvingas göra om allting efter att ha upptäckt vattenskador.

Som kund måste man vara medveten om detta och kanske inte betala- och anlita det absolut billigaste alternativet som finns tillgängligt. Man kanske ska tänka ett varv till – hur kommer det sig att just detta företag i Stockholm kan erbjuda ett sådant lågt pris för en badrumsrenovering?

Gör man det så brukar man bara på helt rätt spår. Vi säger inte att rotavdraget per definition är dåligt – vi säger bara att man som kund måste vara medveten om riskerna som kommit med denna skattereduktion.

Fördelar med att göra en fönsterrenovering

19 aug 2017

En fönsterrenovering är något som behövs hos många hus. Som husägare slipper man sällan undan detta, om man inte anlitar en firma för det givetvis. Dock kommer det att behöva göras förr eller senare, oavsett om man gör det själv eller anlitar någon för hjälp. Det spelar ingen roll var i Sverige du bor – om du bor i Stockholm eller någonstans mer avlägset. Huruvida luften är fuktig, torr, ren eller smutsig har mindre inverkan på detta – så småningom kommer en fönsterrenovering att behövas.

Fördelarna med att göra en fönsterrenovering är många. Bland annat kan det vara ett smart ekonomiskt val då uppvärmningskostnaderna minskar om det drar mycket. En annan anledning till att göra det är ju helt enkelt för att det ser lite trevligare ut.

Ekonomiska skäl

Som nämnt ovan bör en fönsterrenovering ses som en investering snarare än en kostnad. Detta eftersom en fönsterrenovering ofta behövs just för att det inte är tätt mellan båge och karm. Det är förvisso inte alltid som det är skälet att en fönsterrenovering görs – men det är ett vanligt problem.

När det inte är tätt mellan båge och karm kommer det att dra vilket, särskilt under vintern, innebär att ditt uppvärmningssystem kommer att få arbeta hårdare för att hålla en bra temperatur i huset. Visserligen är det värre om du bor i Kiruna än om du bor i t.ex. Stockholm, men det blir som bekant kallt i hela Sverige under vinterhalvåret.

Det ser bättre ut

Bor du väldigt avlägset kanske det här inte är det främsta skälet att göra en fönsterrenovering. Bor du centralt i en större storstad, till exempel Stockholm, kanske det dock är mer angeläget. Husets fönster gör mycket för hur huset upplevs – gör man en fönsterrenovering kommer det ofrånkomligen att göra mycket för känslan hos den som betraktar det utifrån.

Mindre oljud

Bor du vid en trafikerad väg mitt i Göteborg eller Stockholm? I sådana fall är du säkerligen angelägen om att fönstret ska vara helt tätt. Förutom att det släpper in kyla, vilket nämns under den första rubriken, släpper det in ljud om det inte är tätt. Bor man i ett område där det låter mycket gör det mycket att dina fönster är täta.

Otaliga studier har visat att för höga nivåer av buller och oljud under för lång tid inte är bra. Det kan ge huvudvärk och göra det svårare att varva ner. Bor man avlägset kanske det här inte känns som något större problem, men då har man ändå aspekten gällande kylan att ta i beaktning.

Bättre ergonomi i lagerhallen

7 aug 2017

Idag arbetar vi mycket, samtidigt som fritidsnöjen, vardagsstress och annat begränsar vår tid för återhämtning. Att verkligen ta sig tiden för återhämtning är en nyckel till att kunna trivas länge på jobbet i lagerhallen. Det är en investering som lönar sig på sikt i att man kan arbeta längre och på ett mer effektivt sätt. Det är ju inte bara för arbetet man bör hålla sig väl med hälsan – utan likaså för fritid och nöjen och för en piggare ålderdom.

Högt kvalitativ utrustning

Behöver trucken nya pallgafflar? Eller behöver den servas? En truck som inte kör som den ska leder till mer arbete för truckföraren. Det är allmänt känt att truckkörande leder till belastnings- och förslitningsskador på förarna. Skadorna i sin tur får långt gående konsekvenser för både individen och för företaget.

Om trucken behöver nya pallgafflar, eller något annat, är det alltså inte något som bör skjutas upp på. Om de nuvarande pallgafflarna inte fungerar som de ska blir arbetet mindre effektivt, samtidigt som det sliter på föraren. Det här gäller givetvis inte bara pallgafflar, utan även annan utrustning som kan tänkas ha inverkan på truckkörningen.

Praktiska tips till truckförare

Det finns en del små praktiska tips som truckförare kan använda sig i vardagen. Utöver detta bör utrustning så som pallgafflar och trucken överlag vara i gott skick (som nämnt ovan). Oavsett skick är det dock bra att tänka på följande:

 • Hoppa inte ur trucken. Många gör detta. Gör man det varje dag flera gånger om dagen under lång tid kommer det att påfresta både rygg och knän för stora påfrestningar. När du kliver av och på bör du dessutom växla ben.
 • Utforska truckens inställningar. Om din arbetsplats har modern utrustning har den förmodligen truckar med mängder av olika inställningar. Använd dessa för att förbättra din arbetsposition.
 • Sträck på dig. Det är viktigt att sträcka på sig. Kör du långa pass bör du ta några minuter åtminstone varannan timme för att sträcka på dig. Kliv ur trucken och sträck på dina axlar, din nacke och din rygg.
 • Byt arbetsuppgifter. Det är viktigt att man får variera sina arbetsuppgifter något. Det är inte frågan om att arbeta skift, utan om att belasta andra delar av kroppen ett tag, eller snarare låta kroppsdelarna som påverkas av truckkörningen vila.
 • Glöm aldrig ryggen. Vare sig du står eller sitter i trucken bör du hela tiden ha ryggen i åtanke. Den bör vara avslappnad men rak. Hukar man ihop sig ökar belastningen och är alltså inte en position man bör ha under större delen av arbetsdagarna.

 

Värmepumpar för frånluft är framtidens melodi

30 jul 2017

Väldigt många personer söker i dagsläget efter alternativa lösningar för uppvärmning av sina hus och man gör det främst av två orsaker; nummer ett handlar om att man ser ett värde i att använda jordens resurser då det sparar- och skonar vår miljö. Nummer två är av mer egoistiska skäl och går kortfattat ut på att man vill tjäna pengar. det handlar alltså om att man söker efter värmepumpar som kan ge den bästa lösningen för sitt hus och här kan man genomföra en geologiskt undersökning som därefter ligger till grund för det val man gör.

Värmepumpar finns för alla typer av energiåtervinning så där har man inga problem att hitta vad man söker – det kan handla om vatten., berg-, eller om jordvärme och spelar ingen roll – i Sverige finns det något för alla hus. En av dessa värmepumpar som passar överallt innebär att du tar tillvara på luften och återvinner den, något som väldigt många sett stora fördelar med och speciellt de som precis byggt sina hus.

Den här typen av värmepumpar kallas frånluftsvärmepumpar och fungerar – kortfattat – som så att man genom ventilation kan använda ”gammal” luft som uppvärmning till huset. Genom att placera ventilation i form av en fläkt i våtutrymmen i huset så skapas ett undertryck som gör att luft från övriga rum söker sig dit. Den här luften dras sedan in genom ytterväggarnas ventilationskanaler och förser hela huset med ventilation. Husets kanalsystem suger därefter upp luften och leder den till värmepumpen som i sin tur återvinner och förser hela huset med uppvärmning genom radiatorsystemet.

Återigen – detta är en förenklad version av hur värmepumpar för frånluft fungerar och det man istället ska se till är själva resultatet som får anses som förbluffande. Både om man ser till miljöaspekten och till hur mycket pengar man sparar. Vi vågar gissa på att allt fler hushåll i framtiden kommer att välja detta smarta system som uppvärmning till sina hus. Värmepumpar för frånluft har – helt enkelt – en gigantisk potential som man inte kan ignorera.

Bergvärme är dyrare att installera

Ser man till skötsel och installation så är denna också väldigt simpel om man jämför med andra energisystem. Det räcker med att en installatör kommer och gör några enkla uträkningar om hur huset ser ut och var värmepumpen ska placeras samt vilken modell som ska användas och därefter så sköter den sig i stort sett på egen hand. Att jämföra med kostnaden för exempelvis bergvärme där man dels måste betala för borrning, värmepumpar och efterarbete för att återställa sin trädgård.

Visst – bergvärme är fortfarande ett överlägset alternativ sett till hur mycket man kan spara per år – men den initiala kostnaden (man kan räkna med cirka 130.000 kronor) gör att många personer i Stockholm inte har råd.

Det kostar för mycket innan det börjar betala av sig. Ska man rekommendera en familj i en sådan situation en annan lösning så är det alltså värmepumpar för frånluft – där kommer utvecklingen att fortsätta och bli ännu bättre.

Hur går en trädfällning till i Stockholm?

21 jul 2017

För att en trädfällning ska kunna genomföras måste man först säkra upp sin omgivning så att ingenting ska kunna gå snett vid utförandet. Man måste alltså ta hänsyn till om trädet i fråga riskerar att falla över bilar, hus eller – värsta fall – privatpersoner och detta blir ju lite speciellt beroende på vart i landet man bor. Att genomföra en trädfällning på en avskild tomt i Norrland blir ju betydligt enklare än att fälla ett träd mitt inne i Stockholm. Den förstnämnda typen av trädfällning kan man ju genomföra själv – förutsatt naturligtvis att trädet inte står för nära huset eller annat.

Att genomföra en trädfällning i Stockholm kräver dock att man använder sig av professionella yrkesmän som på ett både snabbt, effektivt och riskfritt sätt kan fälla trädet i fråga utan att någon eller något utsätts för fara. Det man ska veta är dock att det i Stockholm finns gott om företag som erbjuder olika tjänster inom trädfällning och som kan säkerställa att alla typer av jobb sker utan att allmänheten behöver oroa sig och detta oavsett om trädet står i en allmän park eller hemma hos en privatperson. Det är ju nämligen så att man generellt enbart ser till sina egna – eller andras – ägor då det handlar om trädfällning och därför inte räknar med alla parker och annat där det står träd utplacerade.

I Stockholm exempelvis så finns det ju en minst en park i varenda stadsdel och om man inte tar hand om dessa genom exempelvis trädfällning – ja, då är de ju heller ingen säker plats att vistas i. Låter man parker och annat stå utan denna nödvändiga sak som trädfällning så riskerar man alltså att svåra personskador kan inträffa och det är därför som företag som specialiserat sig på just detta också är så viktiga.

Dessa företag jobbar inte heller enbart med just trädfällning utan det kan även handla om att fixa till en park i Stockholm rent estetiskt – här menar vi alltså att man kapar buskar, tar bort ruttna grenar eller fixar till trädkronor och annat som ger parken i fråga ett bättre intryck och därmed blir mer välkomnande. Det är alltså dags att man i Stockholm börjar uppskatta det arbete som utförs med just trädfällning och inte tar detta för givet. Utan dessa företag så skulle staden, helt enkelt, inte vara lika vacker.

Hur lång tid tar en trädfällning i Stockholm att genomföra?

Hur lång tid en trädfällning tar handlar helt om vilket sorts träd det gäller, vart det är placerat samt hur omgivningen ser ut. Att genomföra en trädfällning av en stor ek som är placerad mitt i Stockholm tar helt enklet längre tid än vad en trädfällning av en liten björk ute på landet tar.

Det beror alltså helt enkelt på att omgivningen måste säkras innan och därför får det också lov att ta så lång tid som det kräver. Att ingen skadas vid en trädfällning är det viktigaste och sedan om denna äger rum i Stockholm eller någon annanstans i Sverige spelar ingen roll.

Bra läge att genomföra en badrumsrenovering i Stockholm

18 jul 2017

I dagsläget har det aldrig varit ett bättre läge att renovera en lägenhet i Stockholm och därefter lägga ut – för ett högre pris – till försäljning. Något som också många gör och tjänar mycket pengar på. Privatpersoner köper alltså en lägenhet i dåligt skick, renoverar den och säljer den för mycket pengar för att därefter börja om – detta sätt att göra pengar är något som attraherar många och vi får se om denna unika möjlighet även går att använda sig i framtiden.

Det finns nämligen mycket som pekar på att priserna i Stockholm gällande bostäder håller på att stabiliseras och läggas på en mer rimlig nivå – något som i sådana fall naturligtvis kommer att påverka det här med renoveringar i syfte att tjäna pengar vid en försäljning.

Ännu så länge så fungerar det dock utmärkt och om man ser till vilka rum som man ska lägga sitt fokus på så handlar det främst om tre stycken; kök, badrum och sovrum och detta då det i regel är de rummen som spekulanter ofta fokuserar på och vill att de ska vara fräscha. Äger man en lägenhet i Stockholm och står inför att tjäna pengar på en försäljning så är alltså ett gott tips att man genomför en badrumsrenovering innan man kontaktar en mäklare. En badrumsrenovering i Stockholm genererar nästan alltid mycket pengar då man sedan säljer och kostnaden för denna ska alltså ses snarare som en investering än som en utgift.

Betänker man även att en badrumsrenovering kan göras med hjälp av rot-avdraget så är ju detta något som ytterligare gör att det blir en investering i Stockholm; rot-avdraget gör att du får dra av upp till halva kostnaden för arbetet på din deklaration och därefter få tillbaka summan på din skatt. Du kan alltså numera genomföra en badrumsrenovering i Stockholm väldigt billigt, exempelvis i Huddinge och detta trots att du använder dig av ett professionellt företag för uppgiften – här gäller det dock att passa på då det verkar som att detta rot-avdrag kommer att halveras vid årsskiftet. Vill du genomföra en badrumsrenovering i Stockholm och använda ditt rot-avdrag så är detta således något som bör göras innan nyår.

Vad är det då som du ska tänka på innan du sätter igång med denna badrumsrenovering i Stockholm och finns det några parametrar att ta hänsyn till?

Tänk på detta vid en badrumsrenovering i Stockholm

Först och främst; ska du genomföra en badrumsrenovering – i Stockholm eller någon annanstans i Sverige – så får du inte dra vatten- eller el på egen hand. För dessa uppgifter så måste du anlita en rörmokare och en elektriker då dessa båda saker kräver behörighet för att få utföra och detta är ytterst viktigt att vara medveten om.

Resten får du faktiskt sköta på egen hand; du får kakla, sätta klinkers och byta ut skåp på egen hand – om du nu känner att du klarar detta. Ofta är det bättre att kontakta ett företag som sköter om allting på en gång och själv ta ett steg tillbaka; som sagt – en badrumsrenovering i Stockholm får ju, åtminstone till årsskiftet, göras med rot-avdraget.

Tips på hur du bygger din sommaraltan

16 jul 2017

En altan har alltid varit en naturlig gräns mellan ute och inne och det låter oss helt enkelt njuta av det härliga vädret under sommarhalvåret. Det är också ett sätt att få större boyter och är något som många svenskar drömmer om. En bra altan är som en stor balkong ståendes på pelare.

Det ska vara stadigt med staket som skyddar barn och vuxna från att trilla över kanten. Beroende på husets konstruktion kan man till exempel skapa ett trädäck en kort bit ovan marknivå. Om trädäcket inte är så högt ställs det inte lika höga krav på staket, är altanen högre än en halv meter kan det å andra sidan vara lämpligt med ett stabilt staket. En altan med ett staket är ändå en väldigt fin inredningsdetalj om man vill ha det.

Placering av altanen

Placeringen är a och o för att altanen eller trädäcket ska bli en plats att trivas på. Många önskar sig kvällssol på altanen, men samtidigt ska det vara optimalt att ta sig till och från köket. Det många också önskar är en uteplatsen som också är insynskyddad och i bästa fall har en fin utsikt. För att trädäcket ska bli riktigt funktionellt är det viktigare med placering än med storlek. En allt för stor altan kan istället ta över och ser inte harmonisk ut ihop med huset. Vill man så behöver inte trädäcket ligga precis i anslutning till huset, utan kan också vara lite mer fritt ute i trädgården.

Material till altan/trädck

Vanligen så byggs ett trädäck eller altanen av tryckimpregnerat trä, cederträ eller lärkträ. Det som är mest hållbart och billigast är tryckimpregnerat trä, dock så innehåller det en hel del kemikalier som kan vara bra att veta, vilket inte är särskilt miljövänligt. Rekommenderat är cederträet som många också väljer att använda tack vare dess naturliga beständighet mot röta. Det är ett mycket vackert träslag, men det cederträ som säljs i Sverige är importerat, lärk däremot växer i Sverige och har lika goda egenskaper som cederträet.

Viktigt att underhålla träet

Årligen måste man underhålla sin altan i trä för att den ska hållas fräsch och snygg. Det är oerhört viktigt att tvätta plankorna regelbundet, ett tips är att använda sig av högtryckstvätt för att göra just det jobbet. Tänk på att inte ha för högt tryck så att fibrerna i träet tar skada. Efter rengöring behöver träet ckså oljas in, det sker allra helst på våren inför sommarsäsongen.

Bygglov och rot-avdrag

En altan som är större än 60 cm hög kräver bygglov och det gäller även om altanen eller trädäcket ska ha ett plank som blir över 1, 10 meter över marken. Om det är trappsteg till altanen som är fler än tre steg måste det förses med ett räcke. En altan som är sammanbyggd med bostadshuset räknas också gälla för ROT-avdragsreglerna. Om man känner sig osäker kan man komma i kontakt med ett byggföretag i Stockholm för mer hjälp.

Hur mycket kostar det att byta ventilation i Stockholm?

13 jul 2017

Att se över – och byta – sin ventilation kan vara en bra investering som kan spara mycket pengar i slutändan. Dålig ventilation är nämligen något som hela tiden märks i form av en skenande energiräkning och alltså ska man se den initiala kostnaden som ett byta av ventilation innebär som lite av en investering snarare än utgift. Hur mycket det sedan kostar att byta sin ventilation varierar och beror helt på vad du ska göra, hur stor jobbet är, vilka du anlitar för jobbet och vilka saker du installerar.

Dock ska man vara medveten om det också spelar roll var i landet du bor då du räknar på kostnaden för byte av ventilation – bor du i en större stad som exempelvis Stockholm så har du nämligen ett bytydligt större urval av aktörer inom detta område. Det går då i Stockholm att på ett helt annat sätt använda sig av denna konkurrenssituation och pressa priserna genom att ta in olika offerter av företag som sysslar med just ventilation – något som man inte kan göra på samma sätt i en mindre stad.

Man ska dock även vara medveten om att det i och med denna konkurrens i Stockholm bland företag inom ventilation även finns en hel del oseriösa företag och här har man själv ett stort ansvar att sondera terrängen och gå igenom exempelvis betyg, referenser och annat innan man tar ett beslut. Det här är ju dock inget unikt för ventilation i Stockholm utan gäller i stort sätt varje bransch där man behöver hjälp – det kan likaväl vara en dränering i Härnösand eller ett bygge av ett uthus i Hudiksvall.

Bra ventialtion viktigare än priset

Huvudsaken är att man är noggrann och kanske inte enbart tar första bästa till det billigaste priset – då kan man nämligen bli lurad och i slutändan tvingas byta ut de nyinstallerade instrumenten för den ventilation du vill ha. En kostnad som inte många är beredda att betala och det är därför man måste ha lite kött på benen innan man skriver på ett kontrakt – detta oavsett om det handlar om ventilation i Stockholm eller något annat. Att göra sin läxa kan vara den bästa investeringen, helt enkelt.

Gällande kostnaden så kan man numera dock använda sig av Rotavdraget vid byta av sin ventilation och detta ger möjlighet att man får tillbaka en del av kostnaden på skatten – något som alltså gäller i hela landet och inte bara i Stockholm. Här kan man alltså kolla med företaget innan och därefter låta dem ta hand om allt pappersarbete medan man ändå får pengar tillbaka. Ett utmärkt alternativ då det handlar om en så viktigt sak som ett byta till en bättre ventilation som gör att denna inte blir så dyr i slutändan. Där kan man verkligen se hur staten tar ansvar för sådana viktiga saker som miljö, ekonomi och hälsa och detta var man än nu bor. Det kan vara i Stockholm, Göteborg, Sveg eller Östersund – en bra ventilation till ett rimligt pris är något som alla ska kunna njuta av och alltså är Rotavdraget väldigt viktigt. Läs mer här om enrgisnål och effektiv ventilation.

PVC-fönster är anpassade för svenskt klimat

8 jul 2017

Om man som husägare ställs inför det faktum att man måste byta fönster så kommer man också att ställas inför två stycken val – primärt – gällande dessa. Antingen så väljer man ett dyrt alternativ som innebär att man köper träfönster eller också så väljer man det betydligt billigare alternativet som heter PVC fönster. Vilket tror vi då att de flesta väljer?

Jo, de flesta husägare i Sverige kommer att välja träfönster och man kommer alltså att göra detta trots att de är betydligt dyrare än vad PVC Fönster är. För att förklara detta, något märkliga val, så ställer vi upp två stycken punkter som ser ut enligt följande:

 • Tradition: Vi i Sverige har ett starkt band till materialet trä och det är något som syns på allt från hus till möbler. Den skog vi har i vårt land har alltid gett oss tillgång till trä och därför så väljer många detta material mer av vana och utan att undersöka om något annat skulle passa bättre.
 • Gällande PVC fönster så har många en inbyggd misstanke som innebär att man – helt enkelt – inte tror att detta material håller kvaliteten man har rätt att kräva. En misstanke som i vissa fall också får anses som välgrundad. Det man dock ska göra skillnad på här är att PVC fönster idag skiljer sig markant från hur de såg ut för några år sedan. Förr så moprterade man nämligen PVC fönster till Sverige från exempelvis Spanien. Spanien och Sverige har dock en detalj som skiljer sig rejält från varandra och detta i form av vädret – PVC fönster klarade, helt enkelt , inte våra svenska vintrar då de inte alls var anpassade för en temperatur där kvicksilvret kröp under nollan. Numera så tillverkas dock PVC fönster i Sverige och för svenskt klimat och av den anledningen så löper man ingen risk att dessa ska gå sönder eller hålla en sämre kvalitet än vad träfönster gör.

Valet av träfönster ska inte vara så självklart som många gör gällande. Visst – och här har vi den stora skillnaden numera; i och med att PVC fönster klarar vårt klimat – träfönster är snyggare och är lättare att få att passa in på hus. Denna estetik ska dock ställas mot prislappen och just den tycker vi ska spela en stor roll till varför fler husägare borde överväga PVC fönster vid ett byte.

Du kan läsa mer om olika typer av fönster på www.fönsterstockholm.net.

Målaren måste inte vara dyrare i storstaden

4 jul 2017

I flera undersökningar visar det sig att det är dyrare att anlita en målare i Stockholm än i en mindre stad. Samma resultat visar sig även i andra storstäder. Men det betyder inte att det är svårt att pressa priset rejält på måleritjänsten. För även om det generellt är dyrare i Stockholm så är även utbudet av företag större och därmed finns det fler att ställa mot varandra. Den som lägger ner lite tid på att jämföra och ställa olika målerifirmor i Stockholm mot varandra kan ofta få ett bättre pris än i en mindre stad. Detta trots att undersökningarna visar annat.

Orsaken att undersökningarna visar att det är dyrare att anlita målare i storstäder än i mindre städer bygger nämligen på att man enbart kontaktar större och etablerade företag och att priser jämförs utan att någon förhandling skett. Man har inte heller utgått från olika rabatterade erbjudanden.

En vanlig jämförelse

En klassisk prisjämförelse brukar bestå i att fem olika målare kontaktas i Stockholm varpå de får ge offert på ett arbete som ska ske inom två veckor. Samma offertförfrågan skickas sedan till ett antal målare i andra städer. Ett medeltal räknas ut och slutsatsen blir att de Stockholmsbaserade målerifirmorna är dyrare.

Tar inte hänsyn till…

Det finns en stor skillnad på dessa undersökningar mot hur människor i regel jämför priser på arbeten inom hantverksyrken. I undersökningen kontaktas fem större företag. Det är till stor sannolikhet de som först hittas på Google eller står först på Eniro. Men en privatperson kommer inte enbart att söka efter målare denna väg utan istället höra med vänner och bekanta om de har något tips. Många gånger söker man efter en mindre firma som är mer flexibel och har bättre pris än de större företagen.

En annan sak man inte tar hänsyn till är de rabatter som man som privatperson ofta kan få. Det kan vara ”boka inför sommaren och få 20% rabatt” och liknande. Genom att vara tidigt ute och boka målningen under månader som inte är högsäsong så kan priset pressas betydligt.

I undersökningarna brukar det även krävas att målning ska genomföras ett specifikt datum eller i alla fall en specifik månad. Om en målare inte vill ha in mer jobb den månaden är chansen stor att en offert med ett högt pris lämnas. Får de jobbet tjänar det extra mycket och får de inte jobbet så lider de inte ekonomiskt av det.

Även dessa ”förhöjda taxor” påverkar medelvärdet som jämförelserna är uppbyggda av. Det kan ställas mot en privatperson som är mer flexibel gällande datum och kan låta målaren själv välja när det passar. Då får man inte bara in mer prismedvetna offerter utan kan även få rabatt om man kan tänka sig få jobbet utfört vissa datum.

Slutsatsen är att det inte behöver vara dyrare att anlita målare i Stockholm än i övriga delar av landet – även om vissa undersökningar visar detta.

Fem enkla vägar till ett billigare pooltak

30 jun 2017

Ett skyddande pooltak har många fördelar för poolägaren. Men det finns även en nackdel – priset. Taken är relativt dyra vilket gör det extra viktigt att försöka hitta vägar att pressa priset utan att för den skull tumma på kvalitén. Framförallt handlar det om att ha ”is i magen” och vänta in rätt tillfälle. Att i stress köpa in ett pooltak precis när säsongen har startat brukar inte vara det bästa alternativet. Att ta sig tid och planera inköpet skapar större möjlighet att hitta billiga pooltak.

Börja alltid med att prata med återförsäljare, läsa recensioner på nätet och bläddra i produktkataloger. Genom att göra det får du en tydligare bild av vad för olika modeller som finns och vilka funktioner som bäst möter dina behov. Det är annars lätt att bara förlita sig på vad en säljare säger vilket kan sluta med en onödigt dyr lösning. Bilda dig helt enkelt en egen uppfattning om vad du behöver för modell.

Sök sedan upp flera återförsäljare som säljer just den modell du är intresserad av. Har de nyhetsbrev finns en fördel att anmäla sig till dessa och har de Facebookkanal kan denna följas. Det handlar helt enkelt om att säkerställa sig om att få kampanjerbjudanden och liknande. Det är mycket vanligt att återförsäljare startar säsongen med kampanjer för att locka till sig nya kunder. Chansen är ju sedan stor att kunden återkommer för att köpa andra tillbehör till poolen.

I det fall som inköp sker via en E-butik kan man även se om denna E-butik är ansluten till någon Caschback-sida. Ett exempel är Refunder som ger återbäring på inköp hos över 500 E-butiker. Detta är då en återbäring som går att få oavsett nedsatt pris eller om bonus ges via kundrabatter eller liknande.

En punkt som många glömmer är fördelen med att betala med kreditkortet. Flera kort har bonusfunktion som ger 1% i återbäring. Kostar taket 40 000 kr ger inköpet i alla fall 400 kr. Men det finns även en ytterligare fördel. En del kort har nämligen ”Prisförsäkring”. Jämför du flera olika billiga pooltak och tror dig hittat den billigaste återförsäljaren är det surt om du inom en vecka ser att priset var flera tusen kronor lägre hos en annan återförsäljare. Men har du betalat med ett kreditkort som har denna försäkring kan du få mellanskillnaden tillbaka från kortutgivaren.

Kom ihåg att kontrollera om priset är inkluderat montering eller inte. En del företag marknadsför billiga pooltak men där tillbehör och montering behöver köpas separat. Andra har färdiga paketlösningar som kan vara billigare som helhet. Läs mer på Swimstoresweden.

Bänkskivor av sten eller trä?

28 jun 2017

Det är inga små krav vi ställer på våra bänkskivor i köket. De ska gärna vara estetiskt tilltalande, samtidigt som de är tåliga och inte kräver särskilt mycket underhåll. Att hitta en sådan bänkskiva behöver inte vara svårt – men det gäller att veta de olika materialens egenskaper. Genom att känna till hur de olika materialen beter sig, kan man lättare hitta en bänkskiva som passar ens behov och önskemål. Här jämför vi stenskivor och bänkskivor av trä – två av de mest populära materialvalen.

Bänkskivor av trä

Bänkskivor av trä är mycket vanligt att se i svenska hem. Ofta är de gjorda av trästavar från olika träslag. Vilket träslag de är gjorda av kan ha viss inverkan på för- och nackdelarna, men då träslagen är så många väljer vi helt enkelt att sammanfatta för- och nackdelar som de flesta träslag delar.

Fördelar

Många anser helt enkelt att trä är ett väldigt vackert material. Till det kommer det med en rad positiva egenskaper. Till exempel har många rapporter visat att trä är bra att omge sig själv med i allmänhet då det bidrar till ett bättre inomhusklimat.

En annan fördel är att det är ekonomiskt (beroende på vad man jämför med såklart). Till exempel är det ofta ganska mycket billigare än stenskivor, som även det är populärt att ha i köket.

Något annat som många gillar med trä, är att det är relativt enkelt att anpassa på egen hand. Har man till exempel bänkskivor i rostfritt, är det av högsta vikt att det blir korrekt måttanpassat från början. Så är även fallet med stenskivor, där det nästan alltid krävs ett proffs för att göra något efterarbete.

Nackdelar

Trä kommer också, som alla material, med nackdelar. Till exempel är det mycket känsligt för märken från knivar, hack och slag. Inte heller tål det värme och fukt särskilt bra om man jämför med andra material. Ställer du till exempel en het stekpanna på en bänkskiva av trä kan det bli fula märken som är mycket svåra att få bort.

Stenskivor

Stenskivor börjar bli allt mer och mer populärt. Ofta ser man dem i granit, men det är även vanligt att se stenskivor av till exempel marmor. Beroende på vilken stensort man använder ser för- och nackdelarna lite olika ut (precis som med träslag och träskivor). Vi har därför valt att fokusera på granit här, som är den mest populära stensorten.

Fördelar

Fördelarna med stenskivor är många. Förutom att de flesta anser att de är väldigt snygga, är de också mycket tåliga. Till exempel kan man utan vidare bekymmer ställa en het ugnsplåt på en stenskiva av granit. Det här kan inte göras på exempelvis trä utan oro för fula märken.

En annan fördel är att de är stryktåliga. De klarar av hack, slagmärken och märken från knivar och andra redskap mycket bra. Vidare behöver man inte bekymra sig för fuktskador på en stenskiva.

Nackdelar

Nackdelarna med stenskivor är ganska få. Något som kan få många tveksamma att välja bort stenskivor är dock ekonomin. Stenskivor kan vara ganska dyrt i jämförelse med andra material. Inte heller går det att göra hål eller anpassa stenskivorna när det väl är lagda. Rättare sagt så går det, men det är mycket svårt att göra på egen hand. I nästan samtliga fall krävs det att ett proffs anlitas för jobbet.

En annan nackdel är att glas lätt slås sönder mot stenskivor. Ofta är ju bänkskivorna nära en diskmaskin där man ofta bär just glas. Skaffar man stenskivor får man alltså vara lite mer försiktig med det som är ömtåligt.

← Äldre inlägg