Målare i arbete

Välkommen! Här kan du läsa om allt som har med bygg och inredning att göra, från takläggning och snickeri till tapetsering och lantlig inredning. Vi önskar er mycket nöje!

Hemsidan drevs tidigare av Bygg & Interiör som ingår i Woody-gruppen och är delägare i Interpares. Nu fungerar den som en fristående blogg. Woodybyggvaruhus finns på 123 ställen i Sverige, från Trelleborg i söder till Luleå i norr. Två av dessa ställen är Bygg & Interiör i Katrineholm och Flen. Woody Bygghandel är Sveriges största byggvarukedja.

 

Sida 4

Målning och renovering av träfasad

29 nov 2017

Är det dags för en ommålning och fasadrenovering? Klart är att det är mycket jobb som ligger framför dig. Bara att måla om fasaden är ett omfattande arbete som tar en hel del pengar och energi. Många väljer att anlita en firma som sköter fasadrenoveringen åt en. I större städer som Stockholm och Göteborg har man ofta flera firmor att välja mellan.

Oavsett om man gör det själv eller inte är fasaden husets yttre skydd, tillsammans med taket. Oavsett om man har träfasad, putsfasad eller någon typ av fasad krävs ofta en fasadrenovering för att hålla den i gott skick. Träfasader blir med tiden ruttna och om en fasadrenovering aldrig görs blir den i dåligt skick på efter ett tag.

Påverkar läget?

Hur ofta man bör göra en fasadrenovering i Stockholm (om man har träfasad) kan till viss del bero på läget. Till exempel kan någon på Västkusten behöva göra det oftare än någon i Stockholm. Detta eftersom det förekommer slagregn och i allmänhet hårdare väder och vind där. I Stockholm tenderar detta att vara ganska milt.

Det beror också på hur väl man anpassar för klimatet. Bor man på den svenska västkusten kan det till exempel vara bra med liggande paneler. Detta eftersom det skyddar väl mot väder och vind. Dock rinner inte vattnet av lika lätt som på en stående panel. Alltså kan en stående panel passa bättre i Stockholm än på Västkusten och tvärtom vad gäller liggande paneler.

Varje del skall undersökas

Vid en fullgod fasadrenovering undersöks varje del av fasaden och alla delar som är av bristande kvalitet tas bort och ersätts. Ofta räcker det med att helt enkelt byta ut vissa delar och att underhålla målningen, men det händer att den bästa lösningen är att byta ut hela träpanelen och måla om den. För att resultatet efter en fasadrenovering ska bli i enlighet med ens förväntningar, gäller det att inte slarva med något steg över huvud taget. Ett gott resultat är inte bara trevligt att titta på, utan innebär också att huset får bättre verktyg för att stå emot vatten, väder och vind.

Göra det själv eller anlita en firma?

En komplett fasadrenovering kan vara svår att göra på egen hand om man inte har förkunskaperna. Således är det många som väljer att anlita en firma för jobbet. Nackdelen är givetvis att det kostar mer pengar än om man gör det själv. Samtidigt slipper man lägga ner en hel del tid och energi för att på egen hand få ett proffsigt resultat.

Olika entreprenadformer vid husbygge

28 nov 2017

Entreprenadform är benämningen på var ansvaret ligger vid ett husbygge och hur många aktörer som är med i processen. När ni ska bygga ett hus kan ni välja hur mycket ni själv vill engagera er ifråga om husets utseende, vilka byggare, arkitekter och hantverkare som anlitas. I Stockholm liksom i övriga landet är det vanligaste totalentreprenad, eller nyckelfärdigt hus, dvs att en aktör ansvarar för hela projektet. Bygger man sitt drömhus och har hittat en tomt i Stockholm kanske man dock vill vara mer delaktig i processen och anlita en arkitekt som kan hjälpa till att förverkliga ens visioner. Då finns lite olika vägar att gå.

Totalentreprenad

Den vanligaste entreprenadformen i Stockholm är som sagt totalentreprenad. Det billigaste och vanligaste valet folk gör är  att välja ett färdigritat hus ur en byggfirmas sortiment, ett så kallat kataloghus. Sedan behöver man inte göra någonting mer än att vänta på att huset blir klart. Även ett kataloghus kan vara exklusivt och ritat av en välrenommerad arkitekt, men oftast är de inte särskilt spännande eller utmanande formgivna. En annan nackdel är att huset inte kan anpassas särskilt mycket till egna behov och tomtens förutsättningar.

Generalentreprenad

Vill ni ha mer att säga till om i fråga om husets utseende kan ni ge en arkitektfirma generalentreprenad. Arkitekten ritar då huset utifrån era önskemål och behov samt tomtens förutsättningar och anlitar sedan en byggfirma som bygger huset.

I denna form av entreprenad har ni en betydligt större möjlighet att påverka husets utseende och funktion. Ni börjar med att träffa arkitekten och berättar om era planer och visioner för huset. Det är viktigt att vara så förberedd som möjligt med hur man vill ha det. Naturligtvis kan arkitektfirman hjälpa till med idéer och lösningar ni inte tänkt på, men det blir lättare ju mer de vet om er.

När en arkitektfirma tar fram byggplaner för huset gör de inte bara skisser och plan- och fasadritningar, utan tar även fram de bygghandlingar som behövs för att bygga huset. Bygghandlingarna är de detaljerade ritningar för husets alla detaljer som byggarna går efter.

Därefter tar de utifrån de detaljerade handlingarna in offerter från olika byggföretag och väljer ut det bästa. De ansvarar sedan för kontakten med byggfirman och ser till att allt blir rätt genom att i samråd med dig vara delaktig i byggprocessen.

Generalentreprenad är en bra form om man vill kunna tycka till om husets utseende och funktion mena samtidigt slippa mycket arbete och ansvar.

Delad entreprenad

Delad entreprenad innebär att ni som husbyggare blir projektledare och anlitar arkitektfirma, byggare och hantverkare. Delad entreprenad innebär total kontroll över alla steg i processen och kontroll över kostnaderna, men det kräver mycket tid och organisationsförmåga att samordna en byggprocess. Ser ni husbyggandet som ert livsprojekt kan det här vara vägen att gå, men det är i slutändan inte säkert att det blir billigare, och det kommer att ta längre tid.

Läs mer här.

Då behöver du bygglov

11 nov 2017

Reglerna kring bygglov kan ibland kännas lite snåriga och är ofta svåra att känna till på förhand utan att ha pratat med sin kommun. Att bygga utan lov kan leda till att man vid ett senare tillfälle kan få riva hela den nya byggnaden. Innan man börjar bygga på något, till exempel en tillbyggnad, är det bra att prata med byggnadsnämnden även om man känner sig ganska säker på att ett bygglov inte krävs. I den här texten har vi samlat ett par vanliga regler kring bygglovet som är bra att känna till. Tänk dock på att inte se den här informationen som definitiv, eftersom reglerna ofta skiljer sig åt en del mellan olika kommuner. Istället kan reglerna nedan ses som vägledning.

Tillbyggnader

Reglerna kring tillbyggnader kan ibland kännas lite snåriga. När det gäller på- och tillbyggnad (såväl höjd som plan) krävs normalt både bygglov och anmälan. När det dock gäller andra typer av tillbyggnader, till exempel om du ska göra ett tak över uteplatsen (max 15 kvm) krävs varken anmäla eller bygglov. Även följande tillbyggnader fordrar varken bygglov eller anmälan:

 • Om du ska bygga till ett plank eller mur vid uteplats. Dock gäller det att dessa ska vara under 1,8 meter (från marken) och inom 3,6 meter från bostaden.
 • Skärmtak. Bygger du flera skärmtak, med en sammanlagd yta på 15 kvm eller mindre, krävs inte bygglov eller anmälan. Ett medgivande från grannen krävs om avståndet till tomtgränsen är kortare än fyra och en halv meter.

Bygga nytt

Om du ska bygga nytt, snarare än att göra en tillbyggnad eller ändra i bostaden invändigt, krävs ofta bygglov. Dock finns det en hel del exempel på när det inte krävs. Bygger du till exempel en friggebod med ett yttermått på max 15 kvm behöver du varken anmäla projektet eller ansöka om bygglov för det. Dock behöver du få ett medgivande från grannen om friggeboden ligger närmare än fyra och en halv meter från tomtgränsen.

Ska du dock föra upp en ny huvudbyggnad krävs både bygglov och anmälan. Samma gäller med garage, carport, förråd eller liknande byggnader. Annat, som varken kräver bygglov eller anmälan när du ska bygga nytt, är följande:

 • Takutsprång som är mindre än en halvmeter
 • Nockhöjd maximalt tre meter från marken

Som tidigare nämnt vill vi påminna om att tala med byggnadsnämnden i din kommun, oavsett om det är en ny- eller tillbyggnad du ska göra.

Hur löser man transport och underhåll vid höga byggen?

25 okt 2017

Mindre hus kan man bygga på egen hand, så länge man är händig och har vissa förkunskaper. Saker som el och VVS kommer dock alltid att behöva lejas ut på behöriga entreprenörer – såvida man inte är utbildad själv. För större byggen ser dock verktygen väldigt annorlunda ut. Klätterplattformar och materialhissar är sällan något som krävs för privatpersonen som ska bygga en villa. Vid höga hus är det här dock ofta nödvändigt för att arbetet ska kunna genomföras på ett bra sätt. Likaså gäller underhåll, när huset väl är byggt.

Klätterplattformar

Klätterplattformar används för de riktigt höga husen. Med dessa kan man till exempel myra, måla eller lackera på ett säkert och kostnadseffektivt sätt. Ofta är dessa ett självklart alternativ för byggen på höga höjder, men det är inte ovanligt att de även används på lite mindre hus. Ned till ungefär tio meter kan du se en klätterplattform användas – även om det är vanligare att de syns lite högre upp än så.

Materialhissar

Återigen något som krävs vid höga byggnader. Materialhissar är knappast värt att installera för den som ska bygga ett fritidshus eller en mindre, fristående villa – det blir helt enkelt inte värt kostnaderna. En materialhiss monteras i princip alltid med samma baskomponenter, vilket är mast, plattformsdäck och drivenhet.

Olika tillverkare erbjuder, utöver detta, ofta mängder av olika tillval. Till exempel kan vissa hissar köras i olika hastigheter och för olika vikter. Är man ansvarig för att hyra in en dylik hiss har man sannolikt erfarenheten att kunna avgöra vilken vikt och vilka tilläggsfunktioner som krävs. Annars är många tillverkare och återförsäljare glada att kunna hjälpa till och se vad som passar just ditt bygge bäst.

Transportplattformar

Transportplattformar och klätterplattformar har vissa likheter, men är inte alls samma sak. Medan klätterplattformar huvudsakligen används för att arbeta ifrån, används transportplattformar för att transportera, precis som namnet avslöjar. Vanligt är att man transporterar både personal och material i dessa hissar. Materialhissar må kanske vara mer konventionella, men transportplattformar är ett säkert alternativ till dessa.

Bygghissar

Bygghissar är ett väl beprövat alternativ som kan användas på låga såväl som höga byggnader. Transporterna, som avser både personal och material, sker givetvis i en vertikal riktning. Ofta används dessa för till exempel nybyggen, stora renoveringar eller vid skeppsvarv och brobyggen. Ett mångsidigt alternativ som används i många, många decennier. Transportplattformar har normalt visserligen ett större plattformsdäck – men det är inte nödvändigt för alla byggnationer. Vad man faktiskt bör använda beror helt och hållet på ens behov. För att komma fram till den man bör använda är det i nästan alla fall bäst att helt enkelt samråda med tillverkaren eller försäljaren av byggtillbehören.

Bygga balkong i flerfamiljshus

5 okt 2017

Bor du i lägenhet och drömmer om en egen balkong? För många människor idag är balkong en viktig del av boendet, särskilt om man bor i ett flerfamiljshus utan tillgång till egen trädgård. Att ha tillgång till en privat yta utomhus, njuta av solen eller odla växter känns avgörande för många som letar bostad. En balkong anses också höja värdet på en lägenhet och göra den mer attraktiv. Men så har det inte alltid varit och det finns gott om hus i Stockholm som byggts utan balkonger. Och på många gamla hus kanske man valde att bara sätta upp en eller två balkonger till paradlägenheterna.

Kom överens

I många flerfamiljshus växer viljan att sätta upp balkonger, men det finns en del hinder i vägen. Ökad insyn, minskat ljusintag i lägenheterna, och en försämring av fasadmiljön kan vara möjliga negativa effekter av en balkongmontering. Därför krävs det alltid bygglov för att bygga balkong. I Stockholm kan generellt sägas att det är lättare att få bygglov för balkonger mot slutna innergårdar än mot gatumiljö eller öppna gårdar. Se också till att idén om balkonger är väl förankrad hos dina grannar. Någon kanske tycker att det skulle förstöra fasaden, att det är onödigt eller oroar sig för insyn eller sämre ljusinsläpp. Att köra över grannars invändningar är sällan en bra taktik för ett trivsamt boende, så se till att ni alla är överens. Det är inte nödvändigt att alla bygger balkonger, men alla bör vara införstådda med idén. Bor ni i bostadsrätt kan ni i föreningen ansöka om gemensamt bygglov. Bor ni i hyresrätt kan det var knepigt att övertyga värden om behovet av balkonger, men fråga kan man ju alltid göra. Balkonger gör alltid lägenheter mer attraktiva på bostadsmarknaden.

Bygglov

En balkong förändrar byggnadens arkitektur och utseende och påverkar stadsmiljön, därför tas stor hänsyn till dessa faktorer när staden behandlar en bygglovsansökan. Det är viktigt att de nya balkongerna är utformade med känsla för fasaden och stadsbilden. Hänsyn till grannar, även i andra fastigheter kommer också att vägas in i bedömningen. Stockholms stad har tagit fram en vägledning för balkongbyggning som det kan vara värt att bläddra i innan ni ansöker om bygglov. Som nämnts ovan är det lättare att få bygglov på balkonger som vetter mot innergård än mot gatan.

Entreprenör

Många byggfirmor specialiserar sig helt på balkongbyggande. En byggfirma kan hjälpa till med alla steg i balkongbyggandet från ritbordet till den färdiga balkongen. Där finns ofta kunskap kring vilka stilar och byggtekniker som är lämpliga på ett hus från en viss tid och kan bidra med realistiska planer och utsikter att få bygglov. Man kan även hjälpa till med bygglovsansökan och andra juridiska aspekter. Att bygga balkonger på ett hus tar inte mer än några månader och oftast kan de boende bo kvar i lägenheterna opåverkade av bygget. Det mesta av arbetet sker utomhus och kan göras året runt.

Fräscha till huset med fasadrenovering

29 sep 2017

Har tidens tand slitit på ditt hus? Känner du att det är på tiden med en rejäl uppfräschning av fasaden? Här berättar vi om vad du bör tänka på innan du kör igång detta ganska omfattande arbete.

Vilken typ av fasad du väljer är i mångt och mycket en estetisk och smakinriktad fråga. Skillnaden mellan ett trähus och ett tegelhus är exempelvis stor. Ta alltid hänsyn till omgivningen innan du ska genomföra en fasadrenovering, så att du inte sticker ut för mycket. En koll med byggnadsnämnden på kommunen kan också vara på sin plats, då försäkrar du dig om att inte gå emot den stil och de krav som gäller för just ditt område

Ta hänsyn till omgivningen

Exempel på kulturområden där det kan vara på sin plats att tänka sig för en extra gång är Skåne, där korsvirkeshus är en stark och dominerande tradition, och dalarna med sina röda timmerhus med vita knutar. Ta hänsyn till omgivningarna! Ett fasadbyte eller en genomgripande fasadrenovering kräver dessutom bygglov i de allra flesta fall.

Men att byta fasad handlar inte bara om det rent estetiska, även om det är vad man först kommer att tänka på. Olika fasadmaterial ställer olika krav på underhåll. Här bjuder vi på en snabbguide om lite olika fasadmaterial.

Träfasad

Trä är ett bra fasadmaterial av många anledningar. Det är billigt, tåligt, lätt att arbeta med och relativt miljövänligt. Gran är vanligast, men lärk och furu förekommer också i fasadsammanhang. Träfasader, som finns både som stående och liggande panel, kan hålla i hundra år om man ser över det regelbundet. En träfasad behöver målas om ungefär vart sjunde år.

Putsfasad

Putsfasad går också under namnet reveterad fasad. Den har en livslängd på ett halvt sekel, därefter lär man behöva putsa om. Det bör man anlita kunnigt folk att göra, men en ommålning kan även en lekman göra. Är fasaden oskadad så räcker det att rengöra det vid behov.

Tegelfasad

Tegel är en riktigt smidig och lättskött form av. Inget behov av målning och blocken går ytterst sällan sönder. Det underhåll som krävs är att man med jämna mellanrum behöver fylla på murbruket. Alger och mögel fäster inte på tegel, så det räcker oftast att fräscha upp fasaden genom att skrubba med borste och såpvatten.

Vill du veta mer om fasadrenovering? fasadrenoveringstockholm.org är en kompetent och välrenommerad firma inom området som säkert kan hjälpa dig om du behöver mer information.

Du behöver en kontrollansvarig i Stockholm

29 sep 2017

Vid större projekt – tillbyggnader eller nybyggnationer – där ett bygglov krävs så behöver man också som byggherre ta hjälp av en kontrollansvarig som i och med sitt jobb säkerställer att allting sker enligt vedertagna regler och förordningar. En kontrollansvarig är således väldigt nödvändigt oavsett vilken stad man bor, men man kan se att det finns ett större behov av sådana och hans tjänster i den stad i Sverige där man bygger som allra mest och detta i form av Stockholm.

Många byggherrar har en lite kluven bild av en kontrollansvarig och många verkar tro att denne är en person som saboterar och fördröjer ett arbete genom att, så att säga, rida på paragrafer och därmed också är en onödig utgift sett till vad man får. Här har man fel och man ska istället helt vända på sin tankegång gällande en kontrollansvarig och se denna som en förlängd arm som säkerställer att byggnationen blir så bra som möjligt och där inga risker förekommer.

Om vi som exempel på hur detta kan te sig i praktiken så kan vi säga att du ska bygga ett nytt hus i Stockholm och att du har fått bygglov från byggnadsnämnden. För att fortsätta och för att få påbörja din nybyggnation i Stockholm så behöver du här anlita en kontrollansvarig och du behöver se till att denne är certifierad; något som du också hittar och anlitar. Det första som sker här är att den kontrollansvarige du anlitat sätter upp en kontrollplan som därefter de som jobbar vid denna byggnation måste rätta sig efter och som sedan kontrolleras av just den person som du anlitat som kontrollansvarig.

Det är nämligen så att en kontrollansvarig har som uppgift att se till att hans kontrollplan verkligen följs – att säkerheten är bra, att alla lagar gällande byggfrågor efterföljs, hanteringen av avfall likaså – och detta gör han genom olika stickkontroller där han kommer förbi din nybyggnation och dokumenterar vad som görs. Skulle han här upptäcka saker som inte är tillfredsställande så kommer du som byggherre att vara den första som får veta detta och som också kan åtgärda detta genom att vidta lämpliga åtgärder.

En kontrollansvarig säkerställer kvalitet i Stockholm

Allt detta arbete som en kontrollansvarig lägger ner för att dokumentera din nybyggnation av huset i Stockholm och se till att hans uppsatta kontrollplan följs gör att du som byggherre kan slappna av och att den besiktning som följs av arbetet kommer att bli godkänd.

Vidare så kommer du och den du anlitat som kontrollansvarig att närvara vid tekniska samråd, ni kommer att ha en kontakt genom hela projektet och det är honom som du ska ringa om det dyker upp några frågor kring eventuella problem som uppstått under arbetets gång.

En kontrollansvarig är alltså inget hinder – han är snarare det verktyg som i slutändan gör att ditt hus i Stockholm byggs på ett korrekt sätt och där inga framtida skador riskerar att dyka upp. Det är så man som byggherre måste se en kontrollansvarig och ju bättre denne sköter sitt jobb – desto mer kan man också slappna av och vara trygg med projektet i fråga.

Det allra viktigaste när du anlitar en kontrollansvarig är att denne är professionell och sköter sitt jobb så du slipper obehagliga överraskningar i framtiden.

 

Tänk mer som en målare

19 sep 2017

Det enklaste sättet att nå en förändring i sitt boende är att måla om. Genom att addera färg på väggarna, i taket eller på golvet så får man ett helt nytt intryck och sett till kostnaden så är det också att anse som väldigt prisvärt – detta i jämförelse med att exempelvis köpa helt nya möbler. Den trend gällande färg som länge varit norm – i synnerhet i Stockholm – har varit vitt;  en färg som är lätt att matcha mot tavlor, kuddar, filtar och andra detaljer – men vitt är också en färg som är tråkig och som många börjat tröttna på. För: ett boende ska vara roligt också. Man får inte glömma att utgå från sig själv och sin egen smak då man inreder. Det blir mer personligt om man väljer att måla exempelvis väggarna i någon färg snarare än att låta dem följa samma nyans som alla andra har.

Glädjande nog så har saker och ting börjat hända på slutet. Man ser att folk i Stockholm börjat ta ut svängarna lite mer och där man använder färg som hjälpmedel för att skapa ett mer personligt och spännande hem. Det är också något som vi uppmuntrar dig som kanske tröttnat på ditt hem och som inte känner att det tilltalar dig på samma sätt som det en gång gjorde – prova att måla om och våga använda färg. Vi gör dock det med en brasklapp: var noggrann.

Det många tar för givet är nämligen att ett målerijobb är väldigt enkelt att göra. Tror man det – ja, då kommer man i slutändan att bli väldigt besviken. I synnerhet om du nu ska använda en starkare färg. Målar du med en vit nyans så blir inte dina misstag lika synliga och uppenbara. Målar du med en starkare färg – ja, då kommer alla fläckar, alla rännilar och alla flammor att synas ganska tydligt. Ett tips är att du faktiskt sväljer stoltheten och anlitar en målare. Det kostar inte så mycket; en målare går i dagsläget att använda rot-avdraget för och det gör – förenklat – att du anlitar en målare i Stockholm (eller var du nu bor) och drar av 30 % av arbetskostnaden på din deklaration. Smidigt, sett till att beloppet ofta är draget redan på fakturan och att du således slipper en massa onödigt och tidskrävande pappersarbete.

Väljer du att inte anlita en målare så är vårt råd att du försöker tänka och jobba som en sådan. Hur gör du det? Här är några råd:

 • Stressa inte. Du kommer inte att kunna måla om vardagsrummet i Stockholm på en kväll. Se till att vara realistiskt med tiden och räkna åtminstone med två-tre kvällar. Stycka gärna upp arbetet.
 • Grundjobbet är viktigast. Se till att tvätta väggarna, se till att ta bort eventuella tapeter, se till att skruva ner alla hyllor – och spackla igen hålen – och se till att slipa bort allt spackel. Det här är den viktigaste delen – en målare lägger ner ungefär 70 % av tiden på detta och 30% utgör själva måleriet. Du – liksom många andra – fördelar förmodligen tiden precis tvärtom.
 • Låt torka! Var inte för nyfiken och var inte för stressad. Läs torktiden och följ rekommendationerna på burken. Ser det torrt ut efter sju timmar fast det står tolv timmar på burken – ja, då är det förmodligen inte riktigt torrt ännu.
 • Måla noggrant. Använd pensel längs lister, element och fönster. Även vid taket kan du jobba med pensel snarare än en roller. Och du: du har väl täckt golvet, listerna, dina möbler och alla element? En målare lämnar inte ett spår efter sig.

Ska du bygga nytt så behövs en kontrollansvarig

8 sep 2017

För att få bygga ett nytt hus eller genomföra en tillbyggnad på sitt befintliga hus (undantaget här ett uterum; väggfast eller fristående) så krävs det först och främst att man ansöker om ett bygglov hos byggnadsnämnden i sin kommun och om denna blir beviljad så måste man även anlita en kontrollansvarig som hjälper till vid projektet i fråga. Ska du exempelvis bygga ett nytt hus på en tomt i Stockholm och har fått bygglov beviljat gällande detta så kan du alltså inte bara sätta igång eller låta den firma du anlitat påbörja jobbet; först så måste du hitta- och anlita en kontrollansvarig.

Vi nämnde ovan ordet –hjälper- i samband med en kontrollansvarig och detta gjorde vi av en anledning. Det är nämligen så att många byggherrar inte ser en kontrollansvarig utan snarare som en slags bromskloss som gör att projektet tar längre tid och som i och med detta kostar mer pengar än vad man räknat med.

Det första som sker då man kontaktar en kontrollansvarig är nämligen att denna sätter upp en kontrollplan och det är sedan denna som företaget man anlitat för byggnationen ska följa. Gör det inte det; ja, då kan en kontrollansvarig anmäla detta till Boverket och väl där så kan ett beslut tas om att byggandet av ditt hus i Stockholm ska stoppas.

Märk väl – detta sker inte utan någon anledning och det sker inte godtyckligt på något sätt. En kontrollansvarig och dennes kontrollplan finns där av en anledning och detta för att säkerställa att ingen blir skadad, att alla regler och lagar följs samt att ditt framtida hus i Stockholm kommer att hålla och stå stabilt över en längre tid. Synen på en kontrollansvarig ska istället ses genom positiva linser då man som byggherre genom dennes arbete får en vetskap om att allting sker enligt en korrekt framtagen plan.

Anlita rätt kontrollansvarig i Stockholm

Det finns några saker som man kan ha i åtanke då man anlitar en kontrollansvarig och detta oavsett om man bor i Stockholm eller någon annanstans och behöver hjälpen från en sådan. Om vi nedan radar upp några saker som man kan ha i åtanke så kan det bli en lite klarare bild över hur man som byggherre ska tänka innan man tar beslut om vilken person som ska agera kontrollansvarig vid sin byggnation.

 • Att en kontrollansvarig har certifikat och verkligen får göra sitt jobb är naturligtvis prio ett. Kolla detta innan du skriver på ett kontrakt.
 • Du kommer att ha en fördel om du anlitar en kontrollansvarig som har en egen erfarenhet och som jobbat inom byggbranschen. Denne känner av naturliga skäl till mer om yrket och kan bistå med fler tjänster.
 • Personlig kontakt. Ska du bygga ett hus i Stockholm så kommer du och den person du anlitar som kontrollansvarig att ha regelbunden kontakt och ni kommer hela tiden att diskutera kring arbetet. Se till att du trivs i dennes sällskap; det blir roligare så.
 • Ingen släkt. Skulle din brorsa vara kontrollansvarig så får du inte anlita honom. En kontrollansvarig måste vara oberoende och neutral.

Läs mer på http://www.kontrollansvarigstockholm.nu/ och få kontakt med din byggpartner.

Att tänka på när du ska köpa en IBC tank

4 sep 2017

En IBC tank används ofta för att transportera bulklast eller flytande material. Vanligt är också att de används i transporten för miljöskadliga eller på annat sätt farliga ämnen. Innan köp och användning av IBC tank finns det ett par frågor som är bra att ställa sig. ”Hur stor ska den vara?” och ”Behöver den vara säkerhetsklassad?” är exempel på två frågor som är bra att besvara innan man genomför köpet.

Storlek

IBC tankar kommer vanligtvis i storlekarna 600, 800 och 1000 liter. Vilken du bör välja beror på hur den ska användas och hur mycket du behöver frakta. Ska du till exempel frakta flytande vätska är det viktigt att ha rätt storlek. Fyller du en 1000 liters IBC tank med hälften vatten eller annan vätska, bör du tänka på att stor kraft bildas i svängar när vattnet har utrymme att skvalpa runt. Fraktar du vätska bör tanken således vara full och väl fastsatt på ett eller annat vis.

Säkerhetsklassning

En IBC tank som ska frakta miljöfarliga ämnen behöver vara klassad för det. Ett exempel på ett vanligt material som klassas som farligt gods är diesel, som alltså skulle kräva en säkerhetsklassad transport. När det gäller bygg- och anläggningsarbete är reglerna något lättare, men för de flesta gäller det vanliga regelverket.

Besiktning

En IBC tank som ska frakta miljöfarligt innehåll har krav på besiktning. Som längst ska det gå två och ett halvt år mellan besiktningarna, som ska utföras av ett behörigt kontrollorgan. Det som bland annat testas är tätheten, driftsutrustningen och ”yttre beskaffenhet”. Ska du köpa en säkerhetsklassad IBC tank behöver du räkna med att den besiktas med jämna mellanrum. Något annat att ta hänsyn till är att det krävs chaufförer med särskild behörighet för att frakta gods som klassas som farligt, till exempel diesel.

Pris

Precis som när köper vilken produkt som helst är det bra att ta hänsyn till priserna. När produkterna blir lite dyrare, känns det ofta viktigare då det finns mer pengar att spara. Det kan ibland handla om flera tusenlappar när det gäller dyrare produkter.

Vad din IBC tank kommer att kosta beror på en rad olika faktorer. Till exempel har storleken viss inverkan på priserna, även om en IBC tank på 1000 liter kan vara billigare än en IBC tank på 600 liter som är klassad för farligt gods. Huruvida den är tillverkad för att frakta farligt gods i är alltså en stor faktor i priset. Sedan tillkommer mindre faktorer, såsom om pallen är av trä eller plast och vilka tillbehör som följer med köpet.

Grundläggande tips om ventilation

21 aug 2017

Ett hus kan liknas med ett hjärta som ständigt behöver ny fräsch luft för att må bra. En väl fungerande ventilation och luftomväxling är även positiva faktorer för både hälsa och komfort. Här bjuder vi på några grundläggande och användbara tips kring ventilation.

I dagens samhälle tillbringar vi en stor del av vår tid inomhus. Därför är vårt välbefinnande mycket beroende av en fungerande ventilation. Har huset en trög och långsam luftomsättning så koncentreras giftiga gaser från bland annat byggmaterial, fukt och ofräscha dofter inomhus.

Tapetsera absolut inte över ventiler

Viktigt är att inte tapetsera över eller sätta igen husets ventilation på något sätt. Då är risken stor att luftfuktigheten höjs i huset, vilket i sin tur medför en utökad risk för mögel och andra typer av fuktskador. Trots detta finns det många äldre villor där ventilationen har satts igen i missriktade försök att spara energi.

En annan faktor som ofta påverkar ventilationen negativt är villor där olje- och vedeldning har bytts ut mot moderna värmepumpar. Detta leder ofta till att skorstenens förmåga att ventilera försämras.

Aktiviteten påverkar ventilationen

Det man gör i en villa påverkar också ventilation och innemiljö. När ett äldre par flyttat ut ur ett hus och ersätts av en familj med tre barn och hund så kan plötsligt ett tidigare fullt tillräckligt ventilationssystem bli för litet. Fler personer delar på samma luft och ett intensivare duschande påverkar även luftfuktigheten. Ett bra sätt att kontrollera luftkvaliteten kan man göra mätningar av luftfuktighet och koldioxid. Den relativa luftfuktigheten ska ligga någonstans mellan 40 och 60 procent och kan mätas av vem som helst med en enkel hydrometer. Koldioxiden kan mätas med en mätare som kostar 1500 kronor och uppåt. Visar koldioxidmätaren på 1000 ppm eller mer så har du en för dålig ventilation. Allergi, huvudvärk och astma är andra vanliga symptom på att ett hus har för dålig luft.

Två huvudsystem för ventilation

Det finns två olika slags ventilationssystem för villor: mekanisk ventilation och självdrag.

Självdragsventilation fungerar så här: i skorstenen skapas ett undertryck som gör att utomhusluft sugs in genom vägg- och spaltventiler. Självdraget förstärks även av köks- och badrumsfläktar. Hus med självdrag är känsliga för byten av värmekälla, som exempelvis installation av värmepumpar.

Den andra formen är mekanisk ventilation, som kan uppdelas i tre varianter, FTX-ventilation, till- och frånluftsventilation och frånluftsventilation. Problem md luftväxling uppstår inte i hus med mekanisk ventilation, så länge man inte täcker för ventiler på något sätt.

 

Baksidan av ROT - många fuskjobb i Stockholm

20 aug 2017

Det finns alltid två stycken sidor av ett mynt och då det kommer till bygg- och hantverksbranschen så är detta inget undantag – åtminstone inte om man ser till följderna av rotavdraget. Denna skattereduktion infördes för att man skulle kunna få bukt med det stora problemet rörande svarta jobb som nästintill var legio i branschen innan.

Man såg att privatpersoner valde att betala hantverkare – oavsett vilket typ att projekt det rörde sig om – med pengarna under bordet; något som alltså inte genererade statskassan något som helst. Staten så rotavdraget som ett sätt att komma runt detta och om vi kortfattat förklarar vad om menas med rotavdraget så att alla förstår. Med rotavdraget menas att man som privatperson – exempelvis vid en badrumsrenovering – kan anlita en rörmokare, en elektriker och en plattsättare och då dessa genomfört sina uppdrag dra av upp till halva arbetskostnaden på sin deklaration och därefter få tillbaka summan på skatten.

Har då detta fungerat tillfredsställande och har staten lyckats med sin vision gällande de svarta jobben? Ja och nej, blir svaren här och vi återvänder till tanken om två sidor av ett mynt. Menas med detta – visst, svartjobben har minskat och får i dagsläget anses som rent försumliga. Vid en badrumsrenovering i exempelvis Stockholm så använder man sig av sitt rotavdrag snarare än att betala svarta pengar för de hantverkare man anlitar.

Dyra följder av en dålig badrumsrenoveing

Så långt allting bra; men här vänder på det mynt vi nämnde ovan och säger istället fuskjobb. Det är nämligen så att antalet fuskjobb har ökat rejält efter att man införde rotavdraget och detta främst i Stockholm. I takt med att fler och fler människor anser sig ha råd att skapa de hem de alltid drömt om så har också fler och fler företag insett det lukrativa som ligger bakom detta.

Man startar alltså ett företag inom exempelvis rörmokeri – trots att man inte har någon utbildning – och därefter erbjuder man sina tjänster till de privatpersoner som finns i Stockholm.

Det handlar alltså i det stora hela om tillgång och efterfrågan och då det gäller en badrumsrenovering så kan detta få rent katastrofala följder – något som tyvärr börjat visa sig just i Stockholm. Man ser nämligen där att det kommer fler rapporter om vattenskador, mögel och andra kostsamma och svårlösta problem och detta ser även ut att fortsätta i framtiden. Så länge rotavdraget finns kvar så kommer dessa skojare nämligen att fortsätta att erbjuda sina kunder olika tjänster och tjäna grova pengar på detta. Att som privatperson i Stockholm inför en badrumsrenovering välja att använda rotavdraget kan alltså i själva verket bli en betydligt dyrare historia då man efter något år tvingas göra om allting efter att ha upptäckt vattenskador.

Som kund måste man vara medveten om detta och kanske inte betala- och anlita det absolut billigaste alternativet som finns tillgängligt. Man kanske ska tänka ett varv till – hur kommer det sig att just detta företag i Stockholm kan erbjuda ett sådant lågt pris för en badrumsrenovering?

Gör man det så brukar man bara på helt rätt spår. Vi säger inte att rotavdraget per definition är dåligt – vi säger bara att man som kund måste vara medveten om riskerna som kommit med denna skattereduktion.

Fördelar med att göra en fönsterrenovering

19 aug 2017

En fönsterrenovering är något som behövs hos många hus. Som husägare slipper man sällan undan detta, om man inte anlitar en firma för det givetvis. Dock kommer det att behöva göras förr eller senare, oavsett om man gör det själv eller anlitar någon för hjälp. Det spelar ingen roll var i Sverige du bor – om du bor i Stockholm eller någonstans mer avlägset. Huruvida luften är fuktig, torr, ren eller smutsig har mindre inverkan på detta – så småningom kommer en fönsterrenovering att behövas.

Fördelarna med att göra en fönsterrenovering är många. Bland annat kan det vara ett smart ekonomiskt val då uppvärmningskostnaderna minskar om det drar mycket. En annan anledning till att göra det är ju helt enkelt för att det ser lite trevligare ut.

Ekonomiska skäl

Som nämnt ovan bör en fönsterrenovering ses som en investering snarare än en kostnad. Detta eftersom en fönsterrenovering ofta behövs just för att det inte är tätt mellan båge och karm. Det är förvisso inte alltid som det är skälet att en fönsterrenovering görs – men det är ett vanligt problem.

När det inte är tätt mellan båge och karm kommer det att dra vilket, särskilt under vintern, innebär att ditt uppvärmningssystem kommer att få arbeta hårdare för att hålla en bra temperatur i huset. Visserligen är det värre om du bor i Kiruna än om du bor i t.ex. Stockholm, men det blir som bekant kallt i hela Sverige under vinterhalvåret.

Det ser bättre ut

Bor du väldigt avlägset kanske det här inte är det främsta skälet att göra en fönsterrenovering. Bor du centralt i en större storstad, till exempel Stockholm, kanske det dock är mer angeläget. Husets fönster gör mycket för hur huset upplevs – gör man en fönsterrenovering kommer det ofrånkomligen att göra mycket för känslan hos den som betraktar det utifrån.

Mindre oljud

Bor du vid en trafikerad väg mitt i Göteborg eller Stockholm? I sådana fall är du säkerligen angelägen om att fönstret ska vara helt tätt. Förutom att det släpper in kyla, vilket nämns under den första rubriken, släpper det in ljud om det inte är tätt. Bor man i ett område där det låter mycket gör det mycket att dina fönster är täta.

Otaliga studier har visat att för höga nivåer av buller och oljud under för lång tid inte är bra. Det kan ge huvudvärk och göra det svårare att varva ner. Bor man avlägset kanske det här inte känns som något större problem, men då har man ändå aspekten gällande kylan att ta i beaktning.

Bättre ergonomi i lagerhallen

7 aug 2017

Idag arbetar vi mycket, samtidigt som fritidsnöjen, vardagsstress och annat begränsar vår tid för återhämtning. Att verkligen ta sig tiden för återhämtning är en nyckel till att kunna trivas länge på jobbet i lagerhallen. Det är en investering som lönar sig på sikt i att man kan arbeta längre och på ett mer effektivt sätt. Det är ju inte bara för arbetet man bör hålla sig väl med hälsan – utan likaså för fritid och nöjen och för en piggare ålderdom.

Högt kvalitativ utrustning

Behöver trucken nya pallgafflar? Eller behöver den servas? En truck som inte kör som den ska leder till mer arbete för truckföraren. Det är allmänt känt att truckkörande leder till belastnings- och förslitningsskador på förarna. Skadorna i sin tur får långt gående konsekvenser för både individen och för företaget.

Om trucken behöver nya pallgafflar, eller något annat, är det alltså inte något som bör skjutas upp på. Om de nuvarande pallgafflarna inte fungerar som de ska blir arbetet mindre effektivt, samtidigt som det sliter på föraren. Det här gäller givetvis inte bara pallgafflar, utan även annan utrustning som kan tänkas ha inverkan på truckkörningen.

Praktiska tips till truckförare

Det finns en del små praktiska tips som truckförare kan använda sig i vardagen. Utöver detta bör utrustning så som pallgafflar och trucken överlag vara i gott skick (som nämnt ovan). Oavsett skick är det dock bra att tänka på följande:

 • Hoppa inte ur trucken. Många gör detta. Gör man det varje dag flera gånger om dagen under lång tid kommer det att påfresta både rygg och knän för stora påfrestningar. När du kliver av och på bör du dessutom växla ben.
 • Utforska truckens inställningar. Om din arbetsplats har modern utrustning har den förmodligen truckar med mängder av olika inställningar. Använd dessa för att förbättra din arbetsposition.
 • Sträck på dig. Det är viktigt att sträcka på sig. Kör du långa pass bör du ta några minuter åtminstone varannan timme för att sträcka på dig. Kliv ur trucken och sträck på dina axlar, din nacke och din rygg.
 • Byt arbetsuppgifter. Det är viktigt att man får variera sina arbetsuppgifter något. Det är inte frågan om att arbeta skift, utan om att belasta andra delar av kroppen ett tag, eller snarare låta kroppsdelarna som påverkas av truckkörningen vila.
 • Glöm aldrig ryggen. Vare sig du står eller sitter i trucken bör du hela tiden ha ryggen i åtanke. Den bör vara avslappnad men rak. Hukar man ihop sig ökar belastningen och är alltså inte en position man bör ha under större delen av arbetsdagarna.

 

Värmepumpar för frånluft är framtidens melodi

30 jul 2017

Väldigt många personer söker i dagsläget efter alternativa lösningar för uppvärmning av sina hus och man gör det främst av två orsaker; nummer ett handlar om att man ser ett värde i att använda jordens resurser då det sparar- och skonar vår miljö. Nummer två är av mer egoistiska skäl och går kortfattat ut på att man vill tjäna pengar. det handlar alltså om att man söker efter värmepumpar som kan ge den bästa lösningen för sitt hus och här kan man genomföra en geologiskt undersökning som därefter ligger till grund för det val man gör.

Värmepumpar finns för alla typer av energiåtervinning så där har man inga problem att hitta vad man söker – det kan handla om vatten., berg-, eller om jordvärme och spelar ingen roll – i Sverige finns det något för alla hus. En av dessa värmepumpar som passar överallt innebär att du tar tillvara på luften och återvinner den, något som väldigt många sett stora fördelar med och speciellt de som precis byggt sina hus.

Den här typen av värmepumpar kallas frånluftsvärmepumpar och fungerar – kortfattat – som så att man genom ventilation kan använda ”gammal” luft som uppvärmning till huset. Genom att placera ventilation i form av en fläkt i våtutrymmen i huset så skapas ett undertryck som gör att luft från övriga rum söker sig dit. Den här luften dras sedan in genom ytterväggarnas ventilationskanaler och förser hela huset med ventilation. Husets kanalsystem suger därefter upp luften och leder den till värmepumpen som i sin tur återvinner och förser hela huset med uppvärmning genom radiatorsystemet.

Återigen – detta är en förenklad version av hur värmepumpar för frånluft fungerar och det man istället ska se till är själva resultatet som får anses som förbluffande. Både om man ser till miljöaspekten och till hur mycket pengar man sparar. Vi vågar gissa på att allt fler hushåll i framtiden kommer att välja detta smarta system som uppvärmning till sina hus. Värmepumpar för frånluft har – helt enkelt – en gigantisk potential som man inte kan ignorera.

Bergvärme är dyrare att installera

Ser man till skötsel och installation så är denna också väldigt simpel om man jämför med andra energisystem. Det räcker med att en installatör kommer och gör några enkla uträkningar om hur huset ser ut och var värmepumpen ska placeras samt vilken modell som ska användas och därefter så sköter den sig i stort sett på egen hand. Att jämföra med kostnaden för exempelvis bergvärme där man dels måste betala för borrning, värmepumpar och efterarbete för att återställa sin trädgård.

Visst – bergvärme är fortfarande ett överlägset alternativ sett till hur mycket man kan spara per år – men den initiala kostnaden (man kan räkna med cirka 130.000 kronor) gör att många personer i Stockholm inte har råd.

Det kostar för mycket innan det börjar betala av sig. Ska man rekommendera en familj i en sådan situation en annan lösning så är det alltså värmepumpar för frånluft – där kommer utvecklingen att fortsätta och bli ännu bättre.

← Äldre inlägg